Hogyan néz ki a családi csődvédelem

A bajban levő adósok egy része számára megoldás lehet a családnak csődvédelmet kérni.  Annak azonban, aki ezt a megoldást választja számos nehézségre, komoly megszorításokra kell felkészülnie. Az 5-7 éves „önsanyargatás” után azonban a hitel jelentős részét elengedhetik. A magáncsőd azoknak járható út, akik megfelelő vagyonnal, illetve jövedelemmel rendelkeznek. Ha az utóbbi nincs, akkor a Nemzeti Eszközkezelőhöz (NET) lehet fordulni.

A NET-programról és a feltételekről itt tájékozódhat


 
A magáncsőd részleteit a lenti táblázatban foglaltuk össze. A legfontosabb feltételek ebből megismerhetők, de még sok részletet nem árt tudni. Érdemes számolgatni is, amiben szintén igyekszünk segíteni.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat (CsSz) honlapja hasznos információkat tartalmaz. Az itt működő előszűrő rendszer segítségével bárki kontrollálhatja, hogy egyáltalán jogosult-e a magáncsőd intézményére.
 
 
MegnevezésElőírásMegjegyzés
JogosultMagánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelőSzélesebb körre vonatkozik tehát, mint a NET
Belépés feltételeA tartozás 2-60 millió forint, ami a meglévő vagyon 100-200 százalékaTehát a vagyonnak  1-60 millió forintnak (ingatlan, ingóságok) kell lennie
Legalább félmillió forint 90 napon túli hátralékÁltalános szabály, ami az első körben más
Határidők2015. szeptember 1. – 2016. október 1. között  jelzáloghitelesek jelentkezhetnekFeltétel, hogy a lakhatás legyen veszélyben
A devizahiteles elszámolás érintettjeinek: 2015. október 31. volt a határidő, amit 2016. március 1-re, majd szeptemben 30-ra hosszabbítottakAkiknek már felmondták a hitelét
Forinthitelesek: az elszámolás kézhezvétele utáni 60. napAkiknek már felmondták a hitelét
Frissen felmondott lakáshitelA felmondás után 60. nap
2016. október 1. után léphetnek be a nem jelzáloghitelesekRájuk vonatkoznak az előírt általános jogosultsági feltételek
Időtartam5-7 évig tart az adósságrendezésFegyelmezett törlesztést, finoman fogalmazva takarékos életvitelt várnak el
Törlesztési minimum az első körbenAz ingatlan értékének 7,8 százaléka hónapra leosztvaAz eredeti (a hitel felvételekor megállapított) érték számít. Pl. 15 milliós ingatlan után havonta 97,5 ezret kell törleszteni
HitelelengedésA lakás hitelfelvételkor megállapított értékét mindenképpen meg kell fizetniA többit elengedik
Fogyasztási, személyi hitel, egyéb (nem hátra sorolt) tartozások elvárt megtérülése 38% 62%-ot tehát elengednek
Hátra sorolt követelések (pl. kezesnek, saját rokonnak tartozás) 5%-át kell kifizetniLegfeljebb öt ilyen lehet, amelyek 95%-át elengedik
Mennyit lehet költeni?Szabadon a legkisebb örgeségi nyugdíj (28,5 ezer Ft) másfélszeresét lehet havonta fejenként költeniA további kiadásokba beleszólhat a vagyonfelügyelő
Az eljárás kezdeményezésének az is feltétele, hogy az adós adóstárs részéről a tartozások legalább 80 százaléka elismert-, vagy nem vitatott tartozás legyen. Az eljárásban – többek között – feltétel még, hogy az előírt törlesztőt a megállapodásig is folyamatosan fizetni kell, valamint meg kell fizetni egyszeri 30 ezer forintos regisztrációs díjat. Ha ezt az adós elmulasztja, akkor kiesik az eljárásból és 10 évig nem indíthat újabb adósságrendezési eljárást. A „trükközést”, a vagyon-, illetve jövedelem eltitkolását a magáncsődből kizárással büntetik.

Milyen értékű ingatlan tartható meg

A méltányolható kategóriába nem esők nem léphetnek be a magáncsőd intézményébe (el kell adni a túl értékesnek tartott lakást, illetve bérletet váltani). Eleve kérni kell, ha valaki eredeti lakását meg szeretné tartani. Az értékhatárokat az alábbi táblázat tartalmazza. Fontos még, hogy egy személynek csak egyetlen szoba, kettőnek pedig kettő fogadható el (az ennél nagyobb lakást el kell adni). A kettőnél több ottlakó esetében fejenként fél szobával nő az elfogadható méret (a rendelet teljes szövege itt található).

Méltányolható lakóingatlan forgalmi értéke (millió Ft)
SzobaszámAlapterület (nm)BudapestAgglomeráció*Megyei jogú városok és körzetük**Más városokKözségek
1-3587,25,25,14
1,535-5011,259,27,674,5
245-6012,7510,27,77,65,5
2,555-7014,75119,38,16
365-80171311107
3,575-902215,514127,5
485-1052617,516138,5
Maximális bérleti díj (Ft/négyzetméter)***
1-2-55140011001100800600
2,5-355-80130010001000700500
3-80-1100900900700500
A fenti értékektől kivételes méltánylást igénylő, igazolt egyéni vagy családi körülmények vagy a településrész sajátosságai alapján kérelemre lehet legfeljebb 5 százalékkal felfelé eltérni
* Budapesti agglomeráció alatt a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. sz. mellékletében felsorolt településeket kell érteni.
** Megyei jogú városi agglomeráció alatt azokat a településeket kell érteni, amelyek közigazgatási határa a megyei város közigazgatási határától közúton legfeljebb 15 km.
***  Az „-55m˛” és az „55–80 m˛” kategóriák esetében a lakásbérleti díj maximuma a méret határértékre (55 m˛ illetve 80 m˛) az adott kategória és az eggyel nagyobb méret kategória Ft/m˛ értékek számtani átlaga alapján számolt összeg.

Törlesztési támogatás

Az állam az egyezség megkötésének időpontjában fennálló tőketartozás évi 3,8 százalék mértékének megfelelő, de havonta legfeljebb 25 000 forint összeggel segítheti az adós törlesztését (a felső korlát mintegy 7,9 millió forintos tartozásnak felel meg). A támogatás 5 éven át vehető igénybe.

A támogatási kérelmet az adósnak és adóstársnak együtt kell benyújtani a főhitelezőnek, amelynek azt 30 napon belül kell elbírálnia. Elutasítás esetén a kormányhivatalban lehet fellebbezni.

Az igénylés legfontosabb feltételei:
  • Az ingatlan legalább fele az adósoké, akik oda vannak bejelentve és életvitelszerűen ott is laknak
  • A jelzáloggal terhelt ingatlan megfelel a méltányolható lakásigénynek (lásd fenti táblázat)
  • Az adósok birtokában nncs más lakhatást biztosító ingatlan
  • A lakóingatlant érintő, egyezség szerinti fizetési kötelezettség ügyleti kamata maximum 3 habi Bubor+6,5%
A részleteket a 274/2015. kormányrendelet tartalmazza, amelyet itt talál meg

 Olvassa el a témában készített (az alábbi linkeken található) cikkeinket is, amelyekből további részletek is kiderülnek!

További cikkek