A Babakötvény és a Start-számla

A magyar gyerekek a törvény szerint (ez a 2006-tól születettekre vonatkozik, azóta él ugyanis a rendelkezés) jogosultak életkezdési támogatásra. Ennek induló összege 42 500 forint. Ez egészülhet ki a szülői befizetés után járó további támogatással, amihez Start-számlát kell nyitni. A támogatás összege a szülők által befizetett összeg 10 százaléka, de évente legfeljebb 12 ezer forint. A rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve nehéz sorsú gyermeket befogadó családoknál a befizetett összeg 20 százaléka, de évente maximum 24 ezer forint érkezhet az államtól. (Utóbbi esetekben a 42,5 ezer forint kétszer 44,6 ezer forint életkezdési támogatással egészülhet ki.)

2024. február 13-tól Start-számlánként legfeljebb 1,2 millió forint lehet a befizetés egy naptári évben. 
A Magyarországon született gyerekek automatikusan megkapják az életkezdési támogatást. 2018. január 1-jétől a 2017. június 30. után született Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár vagy magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek részére is jár az életkezdési támogatás, de annak összegét kérni kell. Start-számla azoknak a 18. év alatti gyerekeknek (legyenek magyarok, vagy külföldön élők) is nyitható 25 ezer forint első befizetéssel, akik nem kaptak életkezdési támogatást. A gyerek 18. születésnapjáig vásárolható az „igazi" Babakötvény (erről részletek lejjebb olvashatóak). Leghamarabb azonban csak a számla megnyitása után három évvel vehető fel a megtakarítás (persze, ha időközben nagykorúvá vált a gyerek).
Új Start-számla 2012 óta csak a Magyar Államkincstárnál nyitható, meglévő számla áthelyezése is csak a kincstárnál nyitott számlára lehetséges. A bankoknál még megtalálható régi állomány, de a hitelintézeti Start-számlákra fizetett kamat minimálisra (jócskán egy százalék alá) zuhant. A számla vezetéséért, más számlavezetőtől történő átvételért, a megbízások teljesítéséért és a kifizetésért a Kincstár semmilyen díjat nem számít fel, a megtakarítás és a hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól..

Az „igazi" babakötvény

Az állam 19 éves futamidejű (visszavásárolható, tehát ha a gyereken nagykorúsága korábban következik be, akkor el lehet adni) állampapírt kínál babakötvény néven az infláció felett három százalékos kamattal. Ha defláció van (vagyis a pénzromlás negatív előjelű), akkor – mint például 2015-ben volt – a kamat három százalék. A konstrukció hátránya, hogy a pénzhez újszülöttnél a gyerek 18 éves koráig nem lehet hozzájutni (legalább 3 évig bent kell tartani – lásd feljebb – a pénzt), azt pedig, hogy akkor pontosan mire is, bámikor külön rendelettel szabályozhatják (most tulajdonképpen csak az életkor számít).
Babakötvény sorozatok
SzámAjánlat kelteKezdő kamat (%)Jelenlegi kamat (%)
2032/S2013.11.158,717,5**
2033/S2014.01.284,720,6*
2034/S2015.01.273,020,6*
2035/S2016.01.273,020,6*
2036/S2017.01.263,420,6*
2037/S2018.01.29.5,420,6*
2038/S2019.01.28.5,820,6*
2039/S2020.02.02.6,420,6*
2040/S2021.02.02.6,320,6*
2041/S2022.02.02.8,120,6*
2042/S2023.02.02.17,520,6*
2043/S2024.02.02.20,620,6*
*2024. február 1-jétől ** 2023. december 2-ától
 A BABAKÖTVÉNY JELLEMZŐI
  • Futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év.
  • Alapcímlete 1,- Ft, tehát akármilyen kis összeggel megvásárolható.
  • Változó kamatozású állampapír.
  • Az éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium értékének összegével egyenlő.
  • A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció (fogyasztói árindex) százalékos mértékével.
  • A kamatprémium mértéke 3%.
  • A kamat Start-értékpapírszámlán történő jóváírása évente február 1-jén történik, kivéve az idősebb gyerekeknek vehető első sorozatot, ahol a kamat decemberben vált
  • Az éves befizetések 10%-ának megfelelő, de maximum 12.000 (különleges esetben 24 ezer) forint összegű támogatást is jóváírják. 
  • A számlanyitást követően a Babakötvények vásárlása automatikus a Start-értékpapír számlán jóváírt összegekből
  • 2024. február 13-tól a befizetések Start-számlánkénti összértéke egy naptári évben nem haladhatja meg az 1 millió 200 ezer forintot.
További cikkek