Végelszámolást indított az MNB két pénzügyi vállalkozásnál

2024. január 10. Az MNB két pénzügyi vállalkozás hitel-és pénzkölcsön nyújtására, követelésvásárlási és pénzügyi lízing tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét vonta vissza, és elrendelte a társaságok végelszámolását – adta hírül a felügyeleti hatóság.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közzétett határozataiban visszavonta az ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és az AB Financial Team Zrt. hitel-és pénzkölcsön nyújtására, követelésvásárlási és pénzügyi lízing tevékenységek (teljes, illetve korlátozott) végzésére vonatkozó tevékenységi engedélyét. A felügyelet a határozat közlésének napjával elrendelte a pénzügyi vállalkozások végelszámolását. Végelszámolóként – a jogszabályi előírásnak megfelelően – a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló NKft-t jelölte ki.

Mint a felügyelet megállapította, a pénzügyi vállalkozások több szempontból nem feleltek meg az üzletileg megbízható működésre, és a pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, nem rendelkeztek a jogszabálynak megfelelő informatikai rendszerrel, illetve 2022. december 31-től belső ellenőrrel sem. Emellett a vizsgálat során nem vált igazolttá, hogy a társaságok eleget tesznek az üzleti-számviteli tevékenységhez szükséges nyilvántartási rendre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 2023. június 30-tól nem rendelkezett könyvvizsgálóval sem, továbbá nem igazolta, hogy a mindenkori vezető állású személy munkaviszony keretében látja el a társaság ügyvezetését.

A pénzügyi vállalkozások nem tettek eleget a 2023. II. és III. negyedévre vonatkozó adatszolgáltatási, valamint a 2022. évre vonatkozó auditált jelentési kötelezettségüknek, és nem teljesítették a felügyeleti kötelezéseket ezen mulasztások pótlására. Az adatközlési kötelezettség annak ellenére maradt el huzamos időn keresztül, hogy az MNB korábbi intézkedései során felhívta a társaságok figyelmét arra: a mulasztás súlyára tekintettel az MNB felügyelési tevékenysége ellátásának akadályozása miatt további súlyosabb szankciót – végső esetben akár a tevékenységi engedély visszavonását – is alkalmazhat.

Az MNB közzétett határozataiban ezért visszavonta az ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és az AB Financial Team Zrt. tevékenységi engedélyét. Az intézkedéseknek a társaságok csekély piaci súlya miatt nincs érdemi hatása a pénzügyi piacokra, az azokkal szemben fennálló esetleges fizetési kötelezettségeiket az érintett ügyfeleknek változatlanul teljesíteniük kell – írja közleményében az MNB.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok