Uniós átlag felett élhetnek a fővárosiak

2017. december 17. Szédítőek a különbségek Európában az egyes régiók fejlettségi szintje szerint. A legszegényebb régiók ötöde magyar, közben még a keleti blokkban is nálunk jelenti a legnagyobb „vízfejet” a főváros. Fejlettségben viszont Bukarest alaposan beelőzött.

Az Eurostat legfrissebb évkönyve, illetve adatbázisai alapján a Napi.hu szédítő különbségekre bukkant az egyes régiók gazdasági fejlettségét összehasonlítva. A legfejlettebb uniós régió London belvárosának nyugati része. Az egy főre eső GDP itt majdnem hatszorosa az uniós átlagnak. Az uniós átlagot a legjobban a hollandiai Zeeland tartomány (ez a második legritkábban lakott terület az amúgy nagy népsűrűségű állam délnyugati csücskében) közelíti meg 28 800 euróval.

Magyarországon Budapest és Pest megye emelkedi ki, ahol a fejlettség 5 százalékkal haladja meg az uniós átlagot. Mielőtt ennek nagyon örülnénk, érdemes megemlíteni: Bukarest és szűkebb térségének fejlettsége az Eurostat vizsgálata szerint már az osztrák Tiroléval azonos, az átlagot 36 százalékkal haladja meg. Sőt a román főváros és környéke alig marad el a szupergazdag osztrák tartománytól, a Svájccal érintkező piciny Vorarlbergtől.
Az autóipari központokban, illetve a nagyobb iparvállalatok által uralt térségekben – összegezte a portál – jelentősen magasabb az egész környék egy főre jutó GDP-je.
Mint a cikkből kiderül: a keleti blokkban jellemző a fővárosi „vízfej”. Az Eurostat statisztikájából azonban az is látszik, hogy Pozsony és Prága gazdaságának aránya nem annyira egészségtelenül magas az egész országhoz viszonyítva, mint például Budapesté. (A legkevésbé fővárosra fókuszáló gazdaság a németeké, ugyanis Berlin egyáltalán nem számít sem fejlettnek, sem gazdaságilag erősnek ottani viszonylatban.)

A nem fővárosi területeken elég szomorú a helyzet. A legszegényebb régiók ötöde ugyanis magyar (méretünkhöz képest ez elég dermesztő). A helyzet amúgy térségünkben másutt sem rózsás. Nyolcból négy román régió az EU legkisebb egy főre eső GDP-jét tudja csak felmutatni. Lengyelországban is Varsó régiója a legfejlettebb, miközben hatalmas lengyel térségek messze elmaradnak. Bulgária - amely eleve igen szegény - észak-déli törésvonal mentén bontható két részre: a Balkán-hegységtől északra szegényebb, attól délre valamivel gazdagabb régiók találhatók, a fővárosnak és a gazdaságilag szintén jelentős Plovdivnak köszönhetően.

További részletekről itt tájékozódhat.

Szerző: Az Én pénzem/Napi
Címkék:  , , ,

Kapcsolódó anyagok