Újabb nyugdíjkasszára csapott le az MNB

2020. július 28. Az Aegon önkéntes nyugdíjpénztár után az MKB kasszáját is közel 10 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A bírságösszeg meghatározásakor súlyosbító körülménynek számított több feltárt hiányosság súlya, kockázata és ismétlődése

Túlszámlázás a portfólió váltásakor, csúszás a tagi járadékszolgáltatás megkezdésében, az elhunyt tag kedvezményezettjeinek elkésett értesítése – csak néhány probléma, amit az Aegon önkéntes nyugdíjpénztárnál talált korábban leleplezett a felügyelet. Az Aegon mindezért 9,8 millió forintra büntették. Ma az MNB informatikai biztonsági, kiszervezési, számviteli és vállalatirányítási hiányosságok miatt szabott ki 9,5 millió forint bírságot az MKB Nyugdíjpénztárra.

A határozatból úgy tűnik, hogy a kassza nem megfelelően különíti el az általa működtetett önkéntes- és magánnyugdíjpénztárt. Az MNB ugyanis felszólította a kasszát, hogy egy általa kötött szerződés költségeit ossza meg az önkéntes és magánnyugdíjpénztári ágazat között; pénzügyi terve készítésekor az előre látható kötelezettségeket vegye figyelembe, és a szükséges céltartalékokat képezze meg. Emellett a jövőben dokumentálja, hogy könyvvizsgálója a pénztár eszközeinek analitikus nyilvántartását összevetette a negyedév végi letétkezelői nyilvántartással.

Az MNB határozatában több alapvető tennivalót is előírt. A vezető tisztségviselőknek a továbbiakban nem lehet felmentvényt adni a tevékenységükkel kapcsolatos felelősségükről. A hatóság arra is felszólította a pénztárat, hogy az ellenőrző bizottság a jövőben vizsgálja a pénztár gazdálkodásának minden alapvető elemét, beleértve a kiszervezett tevékenységek szerződésszerű teljesítését. A pénztárnak ügyelnie kell a továbbiakban a jogszabályszerű felügyeleti jelentéstételekre, az éves beszámolók leltárral való alátámasztására, s arra, hogy a pénztártagság létszámáról azonos adatot mutassanak az adatszolgáltatások és a tagi leltárak.
Hiányosságokat találtak a be- és kifizetések terén is
A vizsgálat azt is megállapította, hogy a pénztárnak az adatvagyon hiánytalan felmérése, az informatikai szabályzatok aktualizálása, az egyes munkakörökhöz kötött informatikai ismeretek meghatározása, az informatikai kockázatok kezelése, az informatikai védelmi rendszer zártságának fenntartása, vírusvédelem, licenszek nyilvántartása, mentések, monitoring és naplózás terén is voltak hiányosságai.

Ezeken túlmenően a be- és átlépésekben, a tagdíjbefizetések felosztásában, az elszámoló egységek árfolyamának közzétételében, az elhunyt tagok örökösi/kedvezményezetti kifizetéseiben, a nyugdíjas tagoknak járó szolgáltatásokban, a tagi kölcsönnel kapcsolatos eljárásokban, a megcélzott portfólió összetétel és a hozzá rendelt referenciaindex összhangjában, a befektetési limitek betartásában, illetve a hozamok kereskedelmi kommunikációjában is tárt fel hiányosságokat a jegybank.

A bírságösszeg meghatározásakor súlyosbító körülménynek számított több feltárt hiányosság súlya, kockázata és ismétlődése. Enyhítő körülménynek minősült, hogy a pénztár a jogsértések egy részének megszüntetésére intézkedéseket tett, illetve hogy együttműködött a jegybankkal a vizsgálat során.

Szerző: Az Én Pénzem/Jelzálogbank Lakóingatlan Értéktérkép
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok