Továbbtanulásnál így kell intézni a családi pótlék számítását

2018. szeptember 4. Érettségi után nem jár családi pótlék. Ha viszont továbbtanul a diák, akkor egészen más a helyzet. Mutatjuk a részleteket.

Cikkünk arról szól, hogyan kell kérvényezni a továbbtanuló gyerek beszámítását a családi pótlék összegének megállapításakor. Részletes cikkünk arról, hogyan változik a családi pótlék és a családi adókedvezmény, ha leérettségizett a gyerek, itt található.  

A családi pótlék összege 2009. január 1-je óta változatlan. A jogszabály szerint a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20.  - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét.

Amennyiben a diák szeptembertől köznevelési intézményben tanul tovább (OKJ-s képzés, szakképzés) és 20 évesnél fiatalabb, akkor júliustól visszamenőlegesen kedvezményezett eltartottnak fog minősülni, és jár utána a családi pótlék. Ha felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul tovább, akkor családi pótlék ugyan nem jár utána, de eltartottnak minősül, és a gyerekszámba beszámít. Vagyis a kisebb testvérei után magasabb családi pótlék jár. Erről részletesen itt írtunk. Azt viszont fontos tudni, hogy ez nem automatikus, külön kell igényelni.

Hogyan lehet igényelni?

Ügyfélkapus regisztrációval elektronikus úton is intézhető. Ezen a módon az ügyfelek saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani. Lehetőség van postai úton és személyesen is intézni. A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos kérelmeket a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal „Kormányablak" Integrált Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy ha van, a munkahelyen működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is le lehet adni.

Az igényléshez a „Kérelem családi pótlék megállapítására” nyomtatványt kell kitölteni. Portálunkról ezt most letöltheti. A nyomtatványon az összes gyermeket fel kell tüntetni, a továbbtanuló gyermeknél pedig a beszámítás jogcíméhez a betűt kell írni, ha közoktatási intézményben tanul tovább, és 20 évesnél fiatalabb. Ekkor utána is járni fog a családi pótlék. (Csak az olyan OKJ-s képzésnél van erre lehetőség, amit közoktatási intézmény tart.)

Ha közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, akkor a b betűt kell beírni.

A többi gyermeknél a beszámítás jogcíme rubrikába a „már részesülök” szöveget kell írni. 

Szükség van még az érvényes hallgatói jogviszony (egyéb iskoláknál „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” nyomtatványon benyújtott igazolás) eredeti példányára is. Az egyetemeken, főiskolákon most folyik a beiratkozás, így szeptember második hetétől esély van az igazolás beszerzésére. 

Mikortól jár? 

Valójában már júliustól jár a többi gyerek után a magasabb családi pótlék (vagy a szakképzésben tanuló után a családi pótlék), viszont csak két hónapra visszamenőleg lehet igényelni. Ezért igyekezni kell. Ha valaki szeptemberben benyújtja a kérvényt az igazolással, és azt jelöli be, hogy júliustól kéri a beszámítást, akkor visszamenőleg meg is kapja. Ha azonban csak októberben nyújtja be, akkor csak augusztustól jár a testvérek után a magasabb összeg. 

Részletes cikkünk számításokkal arról, hogyan változik a családi pótlék és a családi adókedvezmény, ha leérettségizett a gyerek, itt található.

A családi pótlék havi összege (2009. január 1-jétől változatlan) 

Egy gyermekes család esetén12.200 Ft
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén13.700 Ft
Két gyermekes család esetén (gyermekenként)13.300 Ft
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)14.800 Ft
Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)16.000 Ft
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)17.000 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után23.300 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén25.900 Ft
Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén20.300 Ft
A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelő-szülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén14.800 Ft
KISOKOS

Közoktatási intézmény: óvoda, általános iskola, szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium.

családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe vehető gyermek (aki után már nem jár családi pótlék): közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben az ügyfélnek a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát közoktatási intézmény esetén az „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon, felsőoktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszony igazolással igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve az ellátás folyósításának időtartama alatt évente, tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói jogviszony esetén október 15-ig kell igazolni. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba.

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: Lovas Judit
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok