Súlyos bírságot kapott a K&H Bankcsoport

2016. január 22. Összesen 69 millió forintra bírságolta a K&H bankcsoportot az MNB a tőkeszámítási, számviteli, kockázatkezelési, fedezetértékelési, informatikai, illetve befektetési és belső szabályozási tevékenységét érintő egyes hiányosságok miatt, és kötelezte a jogsértő állapot megszüntetésére. A jelentős bírságot a jogsértések száma és súlya indokolta. Viszont nem kell izgulni, a bankcsoport működését a hiányosságok nem veszélyeztetik.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összevont alapú ellenőrzést is magába foglaló átfogó vizsgálatot végzett a K&H Banknál és felügyelt leányvállalatainál, azaz a K&H Faktornál és a K&H Ingatlanlízingnél. Ennek során a jegybank a 2012. október 2-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

A csoportvizsgálat egyebek közt a K&H Banknál a hitelkockázat kezelésére – ezen belül a belső szabályozásra, az átstrukturált hitelek kezelésére, az értékvesztés-elszámolási gyakorlatra, a fedezetértékelésre -, továbbá az adatszolgáltatásra vonatkozóan állapított meg részben a korábbi felügyeleti határozatokban már kifogásolt, de az intézmény által meg nem szüntetett hiányosságokat. Problémát talált a jegybank emellett a szavatoló tőke kiszámítása, a tőkeszámítás szabályozottsága, a követeléseladási tevékenység és az informatikai biztonság terén is. Megállapította továbbá a csoportvizsgálat, hogy a bank a befektetési szolgáltatási tevékenység során nem tartotta be maradéktalanul az ügyfélszámlák vezetésére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Számos és jelentős, ráadásul ismétlődő a jogsértés


Ezért az MNB kötelezte a K&H Bankot, hogy legkésőbb a soron következő adatszolgáltatás alkalmával, illetve a határozat kézhezvételét követő három, illetve hat hónapon belül tegye meg a szükséges intézkedéseket a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A banknak teljes körűen meg kell felelnie a jogszabályoknak a szavatoló tőke és a tőkekövetelmény kiszámítása, az informatikai rendszerek működése és az ügyfélszámlák vezetése során, továbbá a követelésvásárlói partnerek kiválasztásánál törekednie kell a megfelelő szakmai gondosságra.

A csoportvizsgálat megállapítása szerint a K&H Faktornál a kockázatvállalási szabályzatokat nem aktualizálták, a főkönyvi kivonatnál pedig számviteli problémákat tárt fel. Ezek kapcsán a jegybank kötelezte a faktorcéget arra, hogy a számviteli nyilvántartások és az adatszolgáltatás teljes körűen feleljenek meg a jogszabályoknak.

A K&H Bank és a K&H Faktor esetében feltárt hiányosságok miatt a jegybank összesen 69 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a bankcsoportra. A jelentős összegű bírság kiszabását különösen indokolttá tette a pénzügyi szolgáltatási tevékenység körében megállapított jogsértések számossága és súlya, illetve a jogsértések ismétlődése. Számos hiányosság megszüntetésére már korábbi felügyeleti határozatok is kötelezték a hitelintézetet. Súlyosító körülménynek számított továbbá, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység körében megállapított ügyfélszámla-kezelési problémák a vizsgálat alá vont ügyfelek jelentős hányadát érintették, függetlenül attól, hogy ügyfélérdek-sérelem nem volt megállapítható. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor a bankcsoportnak a felügyeleti vizsgálat során tanúsított együttműködése.

A K&H Ingatlanlízing vonatkozásában a jegybank – a megfelelő működést érdemben nem befolyásoló enyhe súlyú hiányosságok miatt – felügyeleti határozati kötelezés nélkül zárta le a vizsgálatot.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok