Sok tízmilliós bírságot kapott a CIG biztosító

2020. március 10. Az MNB hiányosságok sora miatt összesen 70 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG Pannónia Életbiztosítóra. Egy másik felügyeleti vizsgálat lezárásaként leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító 11 milliós bírságot kapott.

A jegybank több hiányosság miatt harmincmillió forint felügyeleti és 40 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG Életbiztosítóra. Átfogó vizsgálata során megállapította, hogy a társaság belső ellenőrzése nem rendelkezett megfelelő személyi kapacitással feladatainak teljeskörű ellátásához. Emellett jelentős hiányosságok voltak belső kontrollrendszeréhez és a kockázatkezeléshez kapcsolódó eljárásai és szabályzatai kapcsán. Jogszabálysértőnek találták, hogy javadalmazási politikája az érintett vezetőket túlzott kockázatvállalásra ösztönözhette. Kiszervezési szerződéseinek egyes kiemelten fontos pontjai hiányosak voltak, s nem szolgálták a biztonságos működést.

Sorozatos jogszabálysértések

Megállapították azt is, hogy jogszabálysértők voltak a befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosításokhoz kötődő egyes folyamatai. Több esetben késett vagy elmaradt az ajánlatelbírálás, a kötvényesítés, illetve az ügyfélértesítések kiküldése is. A nyilvántartási rendszer többször nem a biztosítási szerződéseknek megfelelő adatokat rögzített. Informatikai rendszerének védelmi szintje elmaradt a jogszabály által elvárttól, s nem volt megfelelő a csalásmegelőzésre hivatott belső szabályozás sem. Hiányos volt szavatolótőke- és tartalékszámítási módszertana is.

A CIG Életbiztosító több esetben nem mérte fel kellően fogyasztói ügyfelei igényeit és az ajánlott biztosítási alapú befektetési termék alkalmasságát. Emiatt nem is indokolhatta meg, hogy miért az adott szolgáltatású, tartamú és összegű biztosítást kínálja nekik, és ez befolyásolhatta a szerződők döntését.

Több esetben elégtelennek bizonyult a panaszkezelési gyakorlat, hiányosságokat tárt fel a vizsgálat egyebek közt a panaszok elutasítása esetén az ügyfelek részére nyújtott jogorvoslati tájékoztatás, illetve a telefonon közölt panaszok kezelése kapcsán. A biztosítónak 2020. június 30-ig kell adatot szolgáltatnia az MNB-nek a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseiről.

A bírságösszeg meghatározásánál a jegybank figyelembe vette a biztosító piaci súlyát, az elkövetett jogsértések súlyosságát, gyakoriságát, azt, hogy azok alkalmasak voltak a fogyasztói érdekek megsértésére. A fogyasztóvédelmi bírság kapcsán súlyosbító tényezőnek minősült, hogy az MNB már korábban is hozott intézkedést ügyfél-tájékoztatási és panaszkezelési hiányosságok miatt. Enyhítő körülménynek számított a biztosító együttműködése és a hiányosságok megszüntetése érdekében hozott egyes intézkedései.

A CIG EMABIT is jelentős bírságot kapott

A társaság leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító (CIG EMABIT) az olaszországi határon átnyúló tevékenysége kapcsán indult célvizsgálat lezárásaként kapott 10 millió forint felügyeleti és 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot. Ez az eljárás részben hasonló hiányosságokat állapított meg a kiszervezéssel, a panaszkezeléssel, a tulajdonosi joggyakorlással, a belső irányítással és kontrollrendszerrel, a javadalmazási rendszerrel, az IT-biztonsággal, a felügyeleti adatszolgáltatással, illetve a tartalékok számításával kapcsolatban.

Hiányosságokat tártak fel emellett többek közt a társaság kiszervezési szerződéseinek tartalmi elemei, a szerződések nyilvántartása, az MNB felé történő bejelentésének jogszerűsége, illetve a szerződések minősítésének szempontrendszere kapcsán. Fogyasztóvédelmi oldalról egyebek közt a panaszkezelési tevékenységgel kapcsolatos hibák miatt volt szükség intézkedésre.

A CIG EMABIT olaszországi határon átnyúló tevékenysége vonatkozásában még külön jegybanki célvizsgálat is folyik, a mostani határozat ennek értékelését még nem tartalmazza. Ideiglenes intézkedéssel azonban megtiltották a kezesi biztosítok olaszországi értékesítését.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok