Sikeres volt a magyarországi, szlovákiai és romániai diákok pénzügyi-gazdasági oktatása

A záró projekttalálkozó résztvevői
2017. szeptember 2. Több mint ötezer magyarországi, szlovákiai és romániai magyar ajkú diák vett részt ingyenesen OK módszertanra épülő pénzügyi-gazdasági tréningeken. Hivatalosan 2017. augusztus 31-én zárul az OTP Fáy András Alapítvány hároméves „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projektje, amit az Európai Unió részesített pénzügyi támogatásban, de a tréningeket folytatják.

Hivatalosan 2017. augusztus 31-én zárul az OTP Fáy András Alapítvány hároméves „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projektje, amit az Európai Unió részesített pénzügyi támogatásban. A szlovákiai és romániai stratégiai partnerekkel megvalósított program nemcsak az együttműködő felek, hanem a benne részt vevő diákok és tanáraik, illetve az egyéb érdekeltek szerint is sikeresnek bizonyult. A záró projekttalálkozót augusztus 28. és 29. között tartották Budapesten, ahol a szakmai együttműködés folytatásáról is szó esett.
 
A projekttalálkozón a koordinátor OTP Fáy András Alapítvány szakemberei, valamint a projekt megvalósulásában részt vevő partneriskolák, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, az aradi Csiky Gergely Főgimnázium, illetve az Alapiskola és Óvoda Almágy és a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola képviselői voltak jelen, akik részletesen áttekintették és értékelték a 2014. szeptember 1-jén indult projektet. 

Új tréningek az Európai Unióról

Az Alapítvány szakemberei új, európai uniós ismereteket feldolgozó és bővítő tréningmodulokat (kettőt az általános iskolásoknak és kettőt a középiskolásoknak) és azokhoz kapcsolódó változatos e-learning anyagokat fejlesztettek ki. Ezután ezt a 4 modult és a további 8, évfolyam-specifikus tréninganyagot adaptálták – a partneriskolák tanárainak közreműködésével – mind a romániai, mind a szlovákiai gazdasági, oktatási környezetre és kultúrkörre. Végül a 12 adaptált modult lefordították román és szlovák nyelvre is. Ezt követően több ezer  magyarországi és magyar ajkú romániai, illetve szlovákiai fiatalt tréningeztek az alapítványi trénerek. Közben kérdőívekkel és mélyinterjúkkal gyűjtötték a kutatási adatokat, hogy aztán három tanulmányban adhassanak átfogó képet a hazai és szlovákiai, illetve romániai 10-18 éves magyar ajkú diákság pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tudásának preferenciáiról, alapvető pénzügyi és EU-s ismereteiről, pénzkezelési szokásairól, a megszerzett tudás hasznosíthatóságáról.

Szórakozva tanultak

Összesen mintegy 5200 diák, köztük 2700 magyarországi, 1200 szlovákiai és 1300 romániai magyar ajkú fiatal vett részt az OK módszertanra épülő tréningeken e projekt keretében, és gazdagodott a jövőjét nagyban meghatározó ismeretekkel – mondta Sarkady-Kiss Lilla, az OTP Fáy András Alapítvány projektvezetője. Mindez majdnem kétszerese a projektben vállalt 2700 oktatott főnek. A sikert azonban sokkal inkább az jelenti, hogy az oktatott diákok rendkívül pozitívan nyilatkoztak az interaktív, inspiráló és szórakoztató képzésekről, az innovatív és hatékony módszertanról, a megszerzett ismereteket pedig hasznosnak és az életükben jól hasznosíthatónak értékelték – tette hozzá a projektvezető.

Bár az „O.K.+ 2007-2014” című program szakmai megvalósítása, támogatott időszaka augusztus 31-én lezárul, a társadalmi igényeknek megfelelően folytatódik. A felek már új tréning időpontokat is kitűztek a következő tanévre, illetve kezdeményezték további oktatási intézmények bevonását is az OK Projektbe. A partnerek között kialakult erős szakmai kapcsolatnak köszönhetően a magyar tanítási nyelvű iskolák és az alapítvány közötti, más programokban való aktív együttműködés is megkezdődött.

A koordinátor OTP Fáy András Alapítványról, az OK Projektről és az „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projektről bővebb információkat a következő weboldalakon találhat:
www.otpfayalapitvany.hu
www.okkozpont.hu
www.oktavoktatas.hu

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta. 

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok