Nem lehet tovább sunnyogni a sikerdíjjal

2021. július 22. Augusztustól kell alkalmazniuk a kollektív befektetési vállalkozásoknak és alapkezelőknek a Magyar Nemzeti Bank (MNB), sikerdíjas alapoknak szóló ajánlását. A sikerdíj számítási modelljének összhangban kell lennie az alap befektetési céljaival, s az ügyfelek részére egyértelmű tájékoztatást kell adni róla.

Az MNB friss ajánlása szerint 2021. augusztus 1-jétől a befektetők számára a korábbiaknál átláthatóbban és ellenőrizhetőbben kell számítaniuk a sikerdíjat azoknak a befektetési alapoknak, amelyek ilyent alkalmaznak. Az ügyfeleket az előzetes marketinganyagokban, illetve a kiemelt információs dokumentumban is egyértelműen tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell egyebek közt az alap teljesítményének mérését szolgáló referenciamutatót, annak elszámolási gyakoriságát és időpontját, a referenciaidőszakot, a sikerdíj mértékét, számítási módszertanát és számításának gyakoriságát.

A sikerdíjnak arányosnak kell lennie az alap valós befektetési teljesítményével és egy befektetőre eső összegét is meg kell tudni állapítani. A tájékoztatókban példákkal is be kell mutatni sikerdíj számítási módját, időpontját, s a számítás alapjául szolgáló referenciaindex múltbeli teljesítményét is.
A MNB a befektetési alapkezelők által alkalmazott sikerdíjakról szóló, nemrég közzétett ajánlásának az újonnan létrehozott sikerdíjat alkalmazó alapoknak augusztus 1-jétől, a már meglévő ilyen jellegű alapoknak 2022. január 1-jétől kell megfelelniük. A jegybank az Európai Értékpapír-piaci Hatóság tavaly novemberi iránymutatását is figyelembe vette szabályozásának megfogalmazásakor. 
Az alapkezelő sikerdíjat számolhat el, ha például az alap nettó eszközértéke a referenciaidőszakban új csúcsot ér el; ha meghaladja az előző sikerdíj-kifizetéssel járó eszközértéket; ha felülteljesíti referenciaindexét. A sikerdíjnak összhangban kell lennie az alap befektetési céljaival, stratégiájával. A portfólió összetételéhez használt referenciaindexnek meg kell egyeznie vagy összhangban kell lennie a sikerdíj kiszámításához alkalmazott referenciaindexszel. Elvárják azt is, hogy az alap valós teljesítményét az összes költség (például alapkezelési, adminisztrációs) levonása után határozzák meg.

A jegybank elvárja azt is, hogy sikerdíjat csak akkor kelljen fizetni, ha az alap a referenciaidőszakban pozitív teljesítményt ért el, illetve az esetleges korábbi alulteljesítést és veszteséget ledolgozta. Előzetesen tájékoztatni kell az ügyfelet, ha akkor is jár a sikerdíj, ha az alap a referenciaindexet felülteljesítette, de teljesítménye negatív. Az alapkezelő sikerdíj-modellje nem ösztönözheti a túlzott kockázatvállalást.

Szerző: LG
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok