Nem kérhetnek pénzt tőlünk az adóslistás adatainkért

2021. március 23. Bármelyik szolgáltatótól lekérhetjük adóslistás adatainkat, méghozzá díjmentesen – hívta fel a figyelmet az MNB. Az erre vonatkozó kérelmünket nem utasíthatják el a bankok, pénzügyi vállalkozások vagy más érintett szolgáltatók.

A Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR vagy „adóslista”) szóló törvény alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ott nyilvántartott adatait megismerhesse. Ehhez az ügyfélnek úgynevezett saját hiteljelentést kell igényelnie. Ez valamennyi, a kérelmező személyéről és pénzügyi szolgáltatási szerződéseiről a KHR-ben tárolt információt tartalmazza, sőt azt is, hogy ezeket melyik bank vagy pénzügyi vállalkozás (hivatalos nevén referenciaadat-szolgáltató) adta át. Megismerhető az is, hogy ki, mikor és milyen jogcímen kérte le az adatokat.

A saját hiteljelentés bármelyik magyarországi referenciaadat-szolgáltatónál és a KHR-t működtető BISZ Zrt.-nél is igényelhető (tehát nem csak annál, amellyel az ügyfél szerződésben áll).

Ilyen referenciaadat-szolgáltatók a hazai pénzügyi, pénzforgalmi, illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, a biztosítók, befektetési vállalkozások, pénztárak, közraktárak, amelyek szolgáltatásaik (például hitel, pénzügyi lízing, papíralapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás, kezesség- és bankgarancia-vállalás, követelésvásárlás, értékpapír-kölcsönzés, közraktár általi zálogkölcsön) révén a KHR tagjai. A Diákhitel Központ és az adósságrendezésért felelős Családi Csődvédelmi Szolgálat is ebbe a körbe tartozik.

A lakó- vagy munkahelyhez közel eső referenciaadat-szolgáltató megtalálásában az MNB Országos Fiók- és ATM kereső alkalmazása és a BISZ Zrt. honlapján található térkép segít.

A saját hiteljelentés iránti kérelem befogadását egyetlen referenciaadat-szolgáltató sem utasíthatja el, és nem irányíthatja át a hozzájuk fordulókat más referenciaadat-szolgáltatóhoz vagy a BISZ-hez. A megkapott kérelmet legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítania kell a BISZ felé, ami pedig 3 napon belül küldi vissza neki a kért adatokat.

A referenciaadat-szolgáltató ezután 2 munkanapon belül zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott iratként vagy – a kérelmezők igénye szerint – elektronikusan juttatja el a saját hiteljelentést a kérelmezőnek. Tartalmát tehát ő nem, csak a címzett ismerheti meg. A referenciaadat-szolgáltatók a kérelmek befogadásáért és a szolgáltatásért nem számíthatnak fel költséget, díjat. Alapvető elvárás, hogy a pénzügyi intézmények betartsák ezeket az előírásokat, ezáltal az ügyfelek kellő időben megismerhessék saját hiteljelentésüket. Ez különösen újabb hitel felvétele előtt lehet fontos, hiszen az adatok segíthetnek a túlzott mértékű eladósodás csökkentésében, a felelős hitelfelvételben. Mindez csökkenti a pénzpiacon a hitelezési kockázatot, és támogatja biztonságos működését is.

Szerző: L.J.
Címkék:  , , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok