Sokszor gond, hogy elhúzódik a hagyatéki eljárás

Néha nehezen ereszt az örökölt adósság

Jöhetnek meglepetések
Fotó: Azénpénzem
2021. március 11. Nem egy örökölt adósság miatti ügy landol a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) előtt. Az örökösök sokszor a tartozás mértékét, a felszámított kamatokat vitatják. Esetenként nem is alaptalanul.

Az évek során több olvasónkkal történt meg, hogy csak később derült ki elhunyt rokonának tartozása. Nem öröm az ilyesmi, de azt fontos tudni, hogy az örököst csak a szerzett értékek erejéig terheli az adósság. Harcolni pedig mindig érdemes, esetenként komoly sikert (a tartozás legalább egy részének elengedése) is el lehet érni.

Szinte nincs olyan hagyatéki eljárás, amelyben ne esne szó bankszámláról. A PBT előtt több olyan eset is volt, amelyben a kérelmezők az elhunyt számlatulajdonosok örököseiként kezdeményeztek eljárást, kérve a számlaegyenleg kifizetését, és a számla megszüntetését. Az ilyesmi elvben sima ügy. Akadhat azonban szituáció, amikor – akár jóval később – meglepetés érheti az örökösöket.

Mindenkinek fontos azzal tisztában lennie – hívja fel a figyelmet a PBT –, hogy a folyószámlahitel-szerződés és a fizetési számlaszerződés, bár összefüggenek, mégis külön megállapodásnak számítanak. Az egyik megszüntetése így nem jelenti a másik szerződés automatikus megszűnését. Minden szerződéses jogviszony megszüntetéséről külön kell rendelkezni.
Próbálkozhatnak a behajtók
Akadt, akinek a számára csak jóval később derült ki, hogy édesanyjától hitelkártyás tartozást is „örökölt”. A bank (ami különbözött a számlavezetőtől) persze időközben felmondta a szerződést, de követelte a pénzét. Végül az egyetlen örökösnek még a késedelmi kamatoktól is csak a békéltető közbenjárására sikerült megmenekülnie, a hátralékot ki kellett fizetnie.
Nem csak a kölcsönökkel lehet gondjuk az örökösöknek. A PBT előtt felbukkant hagyatéki eljárás tárgyát képező gépkocsi nyereménybetétkönyv, illetve takarékbetét kifizettetésére irányuló ügy, de olyan eset is, amikor a nyereménybetétkönyvet tévesen törölték, az akciós betétet felmondták.
Mostanában kacifántosabb ügyek is akadnak. A PBT elé – mint arra éves jelentésük ismertetésekor is kitértünk – egyre több követeléskezelői ügy kerül. Ezek között persze akad hagyatéki is. Az örökhagyó kölcsönét a bank felmondta, a tartozás behajtóhoz került. Sikerült azonban engedményekben megállapodnia. Halála után viszont a követeléskezelő nem akarta tudomásul venni, hogy a kedvezmények a kiskorú örököst is megilletik. A PBT azt ajánlotta, hogy a követeléskezelő tekintse érvényesnek az örökhagyó által kötött részletfizetési megállapodást. Ez végül így is lett.
Közbenjárásra gyakoriak az egyezségek
A PBT szerint az örökölt tartozás miatt indult eljárásokban a kérelmek is (mint általában a hiteles panaszok esetében) sokszor a tartozás mértékét, a felszámított kamatokat vitatták. A bankok a halálesetről esetleg csak hosszabb idő eltelte utáni értesülnek, a hagyatéki eljárás is elhúzódhat. A fennmaradó tartozáson így jelentős összegű késedelmi kamat gyűlhet fel, amit az örökössel szemben érvényesíteni akarnak. Volt olyan ügy, amelyben a kérelmező elévülésre hivatkozott. Ilyen esetekben a PBT előtt gyakran született egyezség. 

A testület elé került olyan ügy, amelyben a kérelmezők néhai édesanyja, mint készfizető kezes vállalt kötelezettséget az ismerőse által kötött szerződésben. A szerződést nemfizetés miatt felmondták. Tekintettel arra, hogy az adós elérhetetlenné vált, a készfizető kezes – a kérelmezők édesanyja – fizette a fennálló hiteltartozást részletekben haláláig. Az örökösök csak a hagyatéki eljárás során szembesültek ezzel a tartozással, és szerették volna, ha a pénzügyi szolgáltató beéri az eredeti tőkének megfelelő összeg befizetésével.
 
Kérelmüket a bank többször elutasította, ragaszkodva a teljes tartozás rendezéséhez. A PBT segítségével végül megállapodtak abban, hogy az örökösök a kért összeg kétharmadát fizetik meg.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok