Aki nem hitelképes, nem fog hozzájutni

Mutatjuk az otthonfelújítási program részleteit

Fotó: clipart.com
2024. június 21. Összegyűjtöttük az Otthonfelújítási Program részleteit a megjelent pályázat alapján. A vissza nem térítendő támogatásra és a kedvezményes kölcsönre az 1990. december 31-e előtt használatbavételi engedélyt kapott egy- és többlakásos családi házak lakói pályázhatnak, a pénzből legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni. Maximum 6 millió forintot lehet igényelni.

Összesen 108,24 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdetett meg a kormány a lakosság részére családi házak energetikai korszerűsítésére. A pénzt az Európai Unió biztosítja. A részletek június 17-én jelentek meg. A teljes összegből legfeljebb 20 milliárd forint lehet a magas hatásfokú gázkazánnal való fűtésrendszer korszerűsítésére nyújtott kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások együttes összege. Budapesten mindössze 6,39 milliárd forint a felhasználható támogatási keretösszeg.

Milyen házakra igényelhető?

Az Otthonfelújítási Program az 1990. december 31-e előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakra terjed ki. A használatbavétel alátámasztására a fejlesztés előtti (kiinduló) állapotot bemutató hiteles energetikai tanúsítványban feltüntetett épület építési ideje fogadható el irányadónak. (Vagyis, ha nem lehet pontosan tudni a használatbavételi engedély időpontját, azt a szakértő állapíthatja meg.) Ráépítés, bővítés, átalakítás esetén is az alapépület jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít.

Mit kell elérni?

A program keretében finanszírozott energetikai korszerűsítés eredményeként a fejlesztés előtti (kiinduló) állapothoz képest épületenként legalább 30 százalékos mértékű primerenergia-fogyasztás csökkenést szükséges elérni, amit hiteles energetikai tanúsítvánnyal kell alátámasztani. A 30 százalék primerenergia-megtakarításba nem érthető bele a megújuló alapú villamosenergia előállításra számított energiamegtakarítás.

Mekkora összeget lehet a felújításra elkölteni?

Az elszámolható költség 7 millió forint lehet, de ennél többet és kevesebbet is el lehet költeni a korszerűsítésre, hogy elérhető legyen a 30 százalékos energiamegtakarítás. A maximális, 6 millió forintos pályázati támogatáshoz viszont 7 millió forintot legalább rá kell fordítani a házra, ekkor 1 millió forint az önerő.

A részvételhez tehát saját forrásra is szükség van. Az elszámolható költségek minimum 14,3 százaléka az önerő, aminek a felhasználását az első folyósítás előtt igazolni kell.

A saját forrás a lakástakarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összegből is teljesíthető.

Mekkora összeg igényelhető, és mennyi ebből a vissza nem térítendő támogatás?

A pályázaton elnyerhető összeg (minimum bruttó 2,5 millió forint – maximum bruttó 6 millió forint) egy része kedvezményes kamatozású hitel, másik része pedig vissza nem térítendő támogatás.

A vissza nem térítendő támogatás arányát a korszerűsítendő ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmének az országos átlagjövedelemhez viszonyításától függően, sávosan határozzák meg. (Lásd a lenti táblázatokat a maximálisan elszámolható 7 millió forint esetén!) Amennyiben a beruházás elszámolható összköltsége alacsonyabb 7 millió forintnál, akkor a saját forrás, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsönrész is arányosan kisebb lesz.

 1. Az országos átlagjövedelem 75%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 58,33%.

Beruházás elszámolható összköltsége (100%) 7 000 000 Ft
Saját forrás (14,3%) 1 000 000 Ft
Finanszírozási összeg (85,7%): 6 000 000 Ft
- ebből vissza nem térítendő támogatás (58,33%) 3 500 000 Ft
- ebből kamatmentes kölcsön (41,67%) 2 500 000 Ft

 2. Az országos átlagjövedelem 75%-ánál magasabb, de 110%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 50%.

 
Beruházás elszámolható összköltsége (100%) 7 000 000 Ft
Saját forrás (14,3%) 1 000 000 Ft
Finanszírozási összeg (85,7%): 6 000 000 Ft
-  ebből vissza nem térítendő támogatás (50%) 3 000 000 Ft
- ebből kamatmentes kölcsön (50%) 3 000 000 Ft

3. Az országos átlagjövedelem 110%-át meghaladó átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 41,67%.
 
Beruházás elszámolható összköltsége (100%) 7 000 000 Ft
Saját forrás (14,3%) 1 000 000 Ft
Finanszírozási összeg (85,7%): 6 000 000 Ft
 - ebből vissza nem térítendő támogatás (41,67%) 2 500 000 Ft
- ebből kamatmentes kölcsön (58,33%) 3 500 000 Ft

Nemcsak az ingatlan helyétől, az igénylő jövedelmétől is függ

Fontos tudni, hogy nemcsak az ingatlan fekvésétől, hanem az igénylő, illetve az igénylő és adóstársa együttes egy főre jutó jövedelmétől is függ, hogy végül mekkora lesz a vissza nem térítendő támogatás.

Ugyanis amennyiben - bármely járásban - a kölcsönigénylő, vagy kölcsönigénylő és adóstársa együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem meghaladja a 511.810 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem, 393.700 forint 130 százaléka), úgy a legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányt kaphatja.

Ha viszont az egy főre jutó nettő havi átlagjövedelem nem éri el a 295.275 forintot (ami a 2023-as nettó átlagjövedelem 75 százaléka), úgy a legalacsonyabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legmagasabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult az igénylő. (Itt az igénylő és az adóstárs jövedelme, valamint a velük egy háztartásban élő gyerekeket veszik számításba az egy főre eső jövedelem kiszámításakor.)

Mi történik, ha nagyobb lesz az energiamegtakarítás?

Ha a záró, hiteles energetikai tanúsítvány alapján a primerenergia-felhasználás csökkenés eléri, illetve meghaladja a kiindulási állapothoz képesti 40 százalékot, akkor a vissza nem térítendő támogatás további 5 százalékponttal nő a finanszírozási összegre vetítve, a kölcsönrész pedig összegszerűen ugyanilyen mértékben csökken.

Hogyan lehet igényelni?

A finanszírozási összeget (hitel és vissza nem térítendő támogatás együtt) kizárólag a kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával kehet igényelni a lakossági MFB Pont Plusz hálózatában. (Ezeket az OTP, az MBH és a Gránit Bank üzemeltetik.) A program keretében 2024. július 1-től 2025. december 31-éig lehet kölcsönkérelmet benyújtani, illetve a hitelprogram kimerüléséig. A szerződést 2026. április 30-ig lehet megkötni, illetve a hitelkeret kimerüléséig.

Kik igényelhetik?

Az igénylő olyan természetes személy lehet, aki

- nagykorú, cselekvőképes,
- magyar adóazonosító jellel rendelkezik,
- magyar állampolgár, vagy (lakcímkártyával igazoltan) legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára,
- aki tulajdoni hányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik a korszerűsítendő, 1990. december 31. előtt épült, egy- vagy többlakásos családi házban.
- A korszerűsítéssel érintett életvitelszerűen lakott ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. július 1. óta a kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen. Ingatlan adásvétel esetén elfogadott a 2024. július 1-ig kelt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan adásvételi szerződés. A kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes Földhivatalnál érkeztetve legyen és széljegyzésre kerüljön az ingatlan adásvételi szerződés. A tulajdonjog bejegyzés a kölcsönszerződés megkötésének feltétele.

Kiket zárnak ki?

Mivel ez egy kombinált támogatás, és kötelezően hitel része is van, ezért – akárcsak egy banki hitelnél – akinek nincs megfelelő jövedelme, az nem fogja megkapni a támogatást.

Kizárják azt is, akinek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (KHR) hitelszerződés nyilvántartása szerint hitelmulasztása nem, vagy veszteségleírással rendeződött. Ez a feltétel a kölcsönügyletbe bevont adóstárs(ak)ra is vonatkozik;

Nem vehet részt a programban, akinek a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. Az sem vehet részt, aki a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 naptári napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik, kivéve, ha a közüzemi szolgáltató számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.  

Mik a hitel feltételei?

A hitel kamatmentes kölcsön, a futamideje legfeljebb 12 év a türelmi idővel és a rendelkezésre tartási idővel együtt. A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, de legfeljebb 24 hónap. Indokolt esetben maximum 6 hónappal meghosszabbítható. A türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított 3 hónap.  A törlesztés a türelmi idő lejártát követően kezdődik, havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet.

A hitelprogram keretében lehetőség van arra, hogy a lakástakarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarításokat a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére használják fel az adósok.

Mire lehet elkölteni?

Kizárólag energetikai korszerűsítésre lehet költeni, amivel az energiahatékonyság javítható. Ezek a következők:
  • hőszigetelés, födémszigetelés.
  • nyílászáró szerkezetek cseréje, korszerűsítése 
  • használati melegvíz (HMV) rendszerek korszerűsítése (önállóan, illetve kizárólag fűtéskorszerűsítéssel kiegészítve sem támogatható tevékenység), és/vagy
  • fűtéskorszerűsítés (önállóan, illetve kizárólag használati melegvíz (HMV) rendszerek korszerűsítésével kiegészítve sem támogatható tevékenység):
                - hőtermelő berendezések cseréje korszerű berendezésekre:
                       kondenzációs kazán
                       levegő-víz hőszivattyú fűtési rendszerként,
                - szekunder fűtési kör átalakítása, hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje,
                - automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,
                - meleg vizes puffertartály létesítése.
  • Kizárólag az energetikai korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó elemként a helyreállításhoz, javításhoz kapcsolódó költségek, melyek a fajlagos maximum költségek meghatározásánál kerültek beszámításra.
 Gázkazán kizárólag az erre allokált 20 milliárd forint forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2024.12.31-ig aláírt kölcsönszerződéssel támogatott.  Önálló tevékenységként nem támogatható gáz kondenzációs kazán létesítése, korszerűsítése, használati melegvíz rendszer telepítése, korszerűsítése, illetve a helyreállítási munkálatok.

Kulcstermék

A felhívás bevezeti a „kulcstermék” fogalmát. Eszerint az ÉMI hamarosan közzétesz egy listát a támogatható építőanyagokról. Erre a listára csak nagyon szigorú környezeti besorolásnak eleget tevő termékek kerülhetnek fel, így a messziről szállított építőanyagok nem lesznek támogathatók a pályázat keretében.

Mi a végső határidő?

A projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg történő befejezését) a kölcsönszerződés megkötést követő 24 hónapon belül be kell fejezni, ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal további maximum 6 hónappal meghosszabbítható.

A teljes pályázat itt tölthető le. (Ebben megtalálható a járások listája is.) 

Ha ezt érdekesnek találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: Lovas Judit
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok