Minden céget megnéznek, nincs-e benne terrorista

2017. május 18. Átvizsgálják a magyar cégeket, hogy azok tulajdonosai nem esnek-e az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések alá – írta meg a Napi.hu, mi áll az igazságügyi miniszteri rendelet tervezetében.

Nemzetközi kötelezettégeinek tesz eleget a kormány a honlapján megjelent rendelet tervezettel, amely szerint a céginformációs szolgálat az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatai alapján 2017. július 1. napján közzétett adatokat első ízben 2017. július 3-án veti össze a cégjegyzék hatályos adataival – számolt be a Napi.hu. A céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld azon cég cégjegyzékét vezető cégbíróságnak, amelynek adatai között olyan magánszemély vagy szervezet van bejegyezve, akinek adatai - vagy legalább két közzétett azonosító adata - megegyezik a korlátozás alá vett személy vagy szervezet adataival. 

Egy másik új szabály arról szól, hogy mit tartalmaz egy cég európai egyedi azonosítója (EUID). Első helyen a rövidített országkód (HU), majd a cégnyilvántartás azonosítója, majd végül a cég cégjegyzékszáma szerepel. A cégek adatihoz való hozzáférést a céginformációs szolgálat az Európai Bizottság által üzemeltetett európai igazságügyi portálon (e-Justice portál) keresztül - keresőprogram segítségével - biztosítja. Az e-Justice portálon keresztül hozzáférhető az EUID-val rendelkező cég cégkivonata, továbbá a cég elektronikus irattárban tárolt bármely irata is lekérhető.

Az e-Justice portálon keresztül hozzáférhető céginformációért - függetlenül attól, hogy azok közokiratok vagy pedig nem - közzétételi költségtérítést kell fizetni. A cégbizonyítvány díja 2 ezer, a létesítő okiraté 3 ezer, míg a cég beszámolójáé 4 ezer forint.

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) gyakorlatában az 1990-es években jelentek meg a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések, amelyek a terrorizmus elleni küzdelem mellett többek között a nemzetközi jogot, az alapvető emberi jogokat sértő, a jogállamiságot tiszteletben nem tartó rezsimek elleni fellépés érdekében is bevezetésre kerültek. Céljuk, hogy ún. „célzott szankciókként” a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyeket, szervezeteket gazdasági szempontból ellehetetlenítsék, e személyekhez, szervezetekhez kapcsolódó pénzeszközök, gazdasági erőforrások feletti rendelkezést korlátozzák – írja a NAV honlapján.

Az Európai Unió szintén kialakította pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszerét egyrészt az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések bevezetésével. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések kétirányú korlátozást jelentenek: egyrészt pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztását, valamint pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmát.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok