Megtévesztette egyes ügyfeleit a K&H Biztosító

2020. július 29. Azt tüntette fel lakásbiztosítási ajánlatán a K&H Biztosító, hogy „nincs önrész”, noha a szerződési feltételek alapján bizonyos kockázatok esetében igenis alkalmazott ilyet – állapította meg (többek között) a felügyeleti hatóság. A biztosítóra összesen 50 millió forintos bírságot szabtak ki.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot végzett a K&H Biztosítónál. Hiányosságokat azonosítottak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződések állománykezelésénél, a díjhátralékos ügyfelek felszólításával, a szerződés megszűnéséről szóló értesítésével, a biztosítási évfordulóról és a várható díjról szóló értesítők kiküldésével kapcsolatban. A K&H Biztosító csak korlátozottan teljesítette az üzembentartók irányába fennálló, a fedezetet igazoló okirat kiállítására vonatkozó kötelezettségét.

A – különösen a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) – életbiztosításoknál működtetett nyilvántartási és ellenőrzési rendszer nem minden esetben támogatta a jogszabályszerű, biztonságos működést. Több jogszabálysértő gyakorlat a nyilvántartási és ellenőrzési rendszer nem megfelelő működtetésére volt visszavezethető. Ilyen volt például egyes unit-linked szerződéseknél az éves ügyfél-tájékoztatás vagy a szerződés megszűnéséről szóló információnyújtás késedelmes teljesítése, esetleg elmaradása.

Mint az MNB emellett megállapította, a biztosító vállalatirányítási rendszerében olyan testület is szerepel, amelynek az irányítási rendszerben betöltött szerepe nem tisztázott, illetve működése az igazgatóság döntési jogkörét csorbítja. Az informatikai biztonság terén a jegybank a jogosultságkezelésben, a biztonsági vizsgálatokban és a naplózásban tárt fel problémákat. Hiányosságok merültek fel a K&H Biztosító adatszolgáltatásában is. A társaság emellett több esetben megsértette a biztosítási titok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is (például az ügyfeleknek küldött kártörténeti igazolások hátoldalán más szerződő biztosítási titoknak minősülő adatait tüntette fel).

Jogsértőnek minősült, hogy a biztosító megtévesztette egyes ügyfeleit azzal, hogy a lakásbiztosítási szerződésekre vonatkozó ajánlatán azt tüntette fel, hogy „nincs önrész”, noha a szerződési feltételek alapján bizonyos kockázatok esetében igenis alkalmazott ilyet.

A feltárt problémák miatt a jegybank 33 millió forint felügyeleti és további 17 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a K&H Biztosítóra. Súlyosbító körülménynek minősült többek között, hogy a jogszabálysértések a magyarországi kgfb-piac egészére kihathattak, illetve hogy egyes hiányosságok ismétlődőek voltak.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok