Megmenekült két növénybiztosító egyesület

2023. augusztus 17. Az MNB visszahívta a márciusban kirendelt felügyeleti biztosokat a Bodrogközi Nonprofit és a Bodrogközi Kertészeti Nonprofit kölcsönös növénybiztosító egyesületektől. A tavalyi aszálykár miatt nehéz helyzetbe került intézmények ugyanis benyújtották a pénzügyi terveiket, a tőkehelyzetük pedig rendeződött.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tegnap közzétett határozataiban 2023. augusztus 16-ával megszüntette a felügyeleti biztos kirendelését a karcsai székhelyű Bodrogközi Kertészeti Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesületnél, illetve a Bodrogközi Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesületnél.

A két intézmény ugyanis olyan (a jegybank kérésére kiegészített) pénzügyi terveket nyújtott be, amelyek megfelelő intézkedéseket tartalmaztak a tőkehelyzetük rendezésére. A pénzügyi terveket az MNB elfogadta, és azokat a két növénybiztosító végre is hajtotta, így jelenleg nemcsak a további működéshez elengedhetetlen biztonsági tőkével, de a törvény által előírt szint feletti szavatolótőkével is rendelkezik.

Az aszály okozta a bajt

Mint megírtuk, a jegybank idén a március 7-én közzétett határozatában a tőke három hónapon belüli pótlására alkalmas pénzügyi terv készítését írta elő a két növénybiztosító egyesületnek, és a szükséghelyzetbe került intézményekhez felügyeleti biztosokat is kirendelt.

A bajt az okozta, hogy – növénybiztosítási tevékenységen belül aszálykár-kockázatra is fedezetet nyújtó szerződésekkel is rendelkező – nonprofit egyesületek saját tőkéje kedvezőtlen irányba változott. Ez nyilvánvalóan hatással lehetett az ügyfelekkel/tagokkal szembeni kárkifizetési kötelezettségek teljesítésére is. Jogszabályi előírás alapján egy (kis)biztosítónak ugyanakkor mindenkor, a tevékenysége megkezdésétől folyamatosan rendelkeznie kell a biztonsági tőke szintjének megfelelő szavatoló tőkével.

A kirendelt felügyeleti biztosok az elmúlt időszakban felmérték az intézmények pénzügyi helyzetét, meghatározták a pénzügyi nehézségekből fakadó kockázatok csökkentése, megszüntetése érdekében indokolt lépéseket, illetve biztosították a kárrendezési tevékenység szabályszerű folytatását.

Már minden rendben van

A jegybank mostani döntéseit azért hozta meg, mert az egyesületek működése a megszabott határidő lejártakor megfelelt a jogszabályok által előírtaknak. A továbbiakban az intézmények tulajdonosainak felelőssége az egyesületek üzleti szempontból megbízható működtetése, s ennek kapcsán egyebek közt a felmerülő károk rendezése, a biztosítási fedezet szavatolása a díjak beszedésével, illetve szükség esetén megfelelő viszontbiztosító révén. Az MNB (a biztosítási piac egyéb szereplőivel azonos módon) mindezt a továbbiakban is ellenőrzi – adta hírül a hatóság.

Nem mindenkinek sikerült

Nem minden növénybiztosító volt képes az aszály okozta gondok megoldására. Az MNB tavaly ősszel indított átfogó vizsgálatot a Magyar Gazdák Kölcsönös Biztosító Egyesületénél, és felügyeleti biztost is kirendeltek. A jegybanki vizsgálat megállapította, hogy az egyesület nem rendelkezett a biztosítási tevékenység folytatásához szükséges minimális szavatolótőkével. Az MNB értékelése és az intézménytől érkező jelzés szerint emellett kiderült, hogy nincs reális lehetőség arra sem, hogy az egyesület tőkepótlással helyreállítsa a jogszabály által előírt tőkeszintjét. Így az MNB márciusban visszavonta a Magyar Gazdák Kölcsönös Biztosító Egyesületének tevékenységi engedélyét.

Szerző: L.J.
Címkék:  , , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok