Megbírságolta az MNB a CIG Pannónia Életbiztosítót

2024. március 11. Összesen 14 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG Pannónia Életbiztosítóra a Magyar Nemzeti Bank. Gond volt a nyilvántartásokkal, az IT-biztonsággal, és ügyféltájékoztatási és panaszkezelési hiányosságokat is feltárt a felügyeleti hatóság – írja közleményében az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – korlátozott átfogó vizsgálatot végzett a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél (CIG Életbiztosító), a 2020. március 10-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A felügyelet megállapította, hogy a CIG Életbiztosító a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításoknál nem mindenkor határidőn belül bírálja el a kapott ajánlatokat, s több esetben pontatlan adatokat tart nyilván a visszavásárlással megszűnt szerződésekről. A kiszervezési szerződések nyilvántartása, illetve egyes kiszervezések minősítése nem volt maradéktalanul megfelelő, s elmaradt azok bejelentése is az MNB felé. Több ponton pontatlannak bizonyult a biztosító biztosítási tartalékainak számítása, illetve validálása – írja közleményében az MNB.

A CIG Életbiztosító informatikai (IT) rendszerében nem választotta szét a teszt és éles környezetet, s nem gondoskodott mindenkor a vírusok, kártékony programok elleni, a kockázatokkal arányos védelemről. Nem teljesítette minden esetben az IT-biztonsági rendszer védelmének zártságára vonatkozó teljeskörű ellenőrzést sem. A megfelelőségi vizsgálatok nem terjedtek ki a biztosító minden lényeges működési területére és a compliance terület szabályozottsága sem volt teljes körű. Hiányzott a valamennyi lényegi kockázatot lefedő, a kockázati profilhoz illeszkedő limitrendszer és kockázati stratégia, s nem mindenkor lehetett meggyőződni a kockázatkezelési feladat igazolt elvégzéséről.

Goldok a unit linked biztosításoknál

Több ponton is hiányosak voltak a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások szerződési feltételei. Egyáltalán nem, vagy ellentmondásosan tartalmazták egyes esetekben, hogy pl. hogyan kell bejelenteniük az ügyfeleknek a biztosítási esemény bekövetkeztét; mivel jár, ha elmulasztják e bejelentést; mekkora a kockázati díj mértéke; milyen okokból és mértékben módosíthatók a szerződés díjai és költségei; bizonyos díjaknak, költségeknek mi a céljuk, tartalmuk (ez elnevezésükből nem volt megállapítható); egyes eszközalapoknak mi a kockázati besorolása (erről ellentétes adatokat adott a biztosító a szerződéskötési dokumentumaiban).

Elmaradt, illetve nem volt teljes körű a biztosító termékfelülvizsgálati szabályozása és annak elvégzése. Egyes eszközalapok bevezetésének vagy megszüntetésének bejelentését is elmulasztotta a CIG Életbiztosító, valamint ügyféltájékoztatási, illetve panaszkezelési kötelezettségeit sem teljesítette mindenkor maradéktalanul.
 
Mindezek nyomán az MNB kötelezte a CIG Életbiztosítót, hogy 2024. május 31-ig írásban adjon tájékoztatást a feltárt hiányosságok megszüntetéséről, illetve 12,5 millió forint felügyeleti és 1,5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a társaságra. A bírság összegét enyhítette, hogy a CIG Életbiztosító több esetben már a hibák korrekciójáról vagy azok tervéről számolt be. Súlyosbító körülménynek számított viszont, hogy a CIG Életbiztosítóval szemben már 2022-ben is intézkedni kellett a panaszok késedelmes megválaszolása miatt. A feltárt problémák nem veszélyeztetik a biztosító megbízható működését.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok