Megállapították, tényleg kizsigerelik a magyar dolgozókat

2023. május 18. Több pontban is sérülnek a munkavállalói jogok Magyarországon – állapította meg a Szociális Jogok Európai Bizottsága. A szervezet szerint a nemzetközi egyezmény minimumának sem felel meg egyebek között a korábban a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) által is sokat kritizált rabszolgatörvény.

Elsősorban a dolgozók munka- és pihenőidejét valamint a szakszervezeti jogok hazai rendszerét bírálta a napokban kiadott jelentésében a Szociális Jogok Európai Bizottsága. Az Európa Tanács égisze alatt működő bizottság a munkavállalói jogok európai minimumát rögzítő Szociális Karta magyarországi érvényesülését vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy a hazai munkajogi rendszer egyes elemei a Magyarországon is ratifikált nemzetközi egyezmény minimumát sem érik el – ismertette a jelentés lényegét Zlati Róbert.

A MASZSZ elnöke szerint különösen aggasztó – bár az érdekvédelmi szervezetek számára egyáltalán nem meglepő –, hogy a bizottság is úgy látja, több pontban sérülnek a magyar munkavállalók jogai. A szociális jogok bizottsága megerősíti a szakszervezetek korábbi megállapítását: Magyarországon ésszerűtlenül és a nemzetközi egyezmény szerint is a munkavállalók jogait csorbítva alakították ki a napi és heti pihenőidőt.

A testület aggályosnak, s a Magyarország által is ratifikált Európai Szociális Kartával ellenkezőnek tartja egyebek között az elmúlt években a MASZSZ által is sokat kritizált úgynevezett rabszolgatörvényt, amely a munkáltatók számára lehetővé teszi a 12 hónapot meghaladó tartalmú munkaidőkeret alkalmazása. A pihenéshez való jogot pedig Magyarországon a járványhelyzet ürügyén bevezetett 24 hónapos munkaidőkeret sérti súlyosan.
 
A MASZSZ korábban jelezte az ellenőrző bizottságnak, hogy az elmúlt években több munkáltató is tudatosan, a hatékony munkavállalói szerveződés elfojtása céljából bocsátotta el a helyi szakszervezeti tagokat, tisztviselőket. Sokan azért nem lépnek be a szakszervezetbe, mert tapasztalják, hogy a munkáltatók következmények nélkül bármikor semmibe vehetik az érdekvédelmi szervezetek jogait is. Annak ellenére, hogy a magyarországi szociális párbeszéd terén korábban nem látott problémát a bizottság, most mégis aggályosnak találja a helyzetet, ezért felszólítja a kormányt annak mielőbbi rendezésére.

Szerző: BVJ
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok