Az adósság már 10-15 éve halmozódik

Még mindig velünk vannak a devizahitelek

Fotó: clipart.com
2023. július 21. A személyi kölcsönök egy részét még mindig devizában tartják nyilván. Sok autóhitelnél is ez a helyzet. Néhány, persze már a behajtókhoz került ügyet azonban nemrégiben sikerült rendezni a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) tartozó békéltetők segítségével. Méltányosságot viszont csak az kérhet, aki nem vitatja a tartozás jogalapját vagy összegét.

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) elé került méltányossági ügyek egy része még mindig devizában nyilvántartott adósság. Az ide sorolható személyi kölcsönök kamata jellemzően a 20 százalékot is meghaladja. A PBT – mint a jegybank oldalán közzétett tájékoztatóból kiderült – egyezséget tudott jóváhagyni például egy olyan devizaalapú személyi kölcsön tartozásos ügyben, amelyben a kérelmező 12 éven át halmozódó adósságát rendezték megnyugtatóan. A követeléskezelő a tartozás hozzá kerülését követő 10 évben számos alkalommal tájékoztatta a kérelmezőt a tartozás összegéről. Mindvégig az összegen folyt a vita a felek között, miközben a kérelmező semmiféle befizetést nem teljesített.

A devizaalapú személyi kölcsönszerződés nem esett a forintosítási törvény hatálya alá, így az engedményezést megelőzően és az azóta eltelt időszakban is devizában volt nyilvántartva. A kérelmezőt tehát nemcsak a 24,5 százalékos késedelmi kamat terhelte, hanem az árfolyamkülönbözet összege is folyamatosan növelte a tartozását, ami duplájára duzzadt. A PBT által jóváhagyott egyezségben a pénzügyi szolgáltató – méltányolva a kérelmező által felhozott okokat – a tartozás felét elengedte és forintban biztosította a fennmaradó összeg kamatmentes részletekben megfizetését.
 

Folyamatosan fizetett, mégis tartozása maradt a végén


A személyi kölcsönök mellett sok gépjárműhitel miatti követelés is devizában van még mindig nyilvántartva, mert az adósok nem éltek a forintosítás lehetőségével. Ez azt eredményezte, hogy a tartozást nemcsak a kamatok növelték, hanem az árfolyamváltozás is. A PBT elé kerülő egyik ilyen ügyben a kérelmező 2008-ban vett fel svájci frank alapú kölcsönt. Annak ellenére, hogy a havi törlesztőt 10 éven át minden hónapban befizette, a futamidő végén 3,5 millió forint összegű tartozása állt fenn.

A PBT előtti méltányossági ügyben vált világossá a kérelmező számára, hogy az árfolyamkorrekció futamidő végi esedékességével, illetve annak futamidőt követő törlesztési konstrukciójával kötötte meg a szerződést, majd később a forintosítást sem kérte. A pénzügyi szolgáltató a kérelmező nehéz élethelyzetét méltányolva, egyezség keretében a tartozásból 1,5 millió forintot elengedett, a fennmaradó összegre pedig kamatmentes részletfizetést biztosított.


Ilyen megoldásokban lehetett kiegyezni a behajtókkal


A kérelmezők többször csak a pénzügyi békéltetők által összehívott meghallgatáson tudták pontosítani, hogy milyen fizetési könnyítés jelentene számukra megoldást. Ezért is fontos, hogy jelen legyenek a meghallgatáson. Sokakban ekkor tudatosodott, hogy a tartozás teljes elengedésén kívül más olyan megoldás is lehetségesek, ami elmozdulást jelenthet a kilátástalanságból és könnyebbé teheti nehéz élethelyzetüket.

A PBT által jóváhagyott egyezségek
MegnevezésEngedmény*
LetiltásAz összeg mérséklése
KamatokCsökkentés
Részletfizetés, nagyobb összeg befizetéseHavi kamatmentesség
Tőketartozás befizetéseKamatok elengedése
* a követeléskezelőtől           Forrás PBT

Az egyeztetéseket követően a PBT által jóváhagyott egyezségekben a követeléskezelők többféle méltányossági lépésre is hajlandóak voltak. A méltányossági ügyben személyi vagy anyagi körülményekre tekintettel – hangsúlyozták a békéltetők – kérhető a fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése, a szerződés módosítása vagy lezárása, illetve a szerződési feltételektől eltérő fizetés lehetősége például a törlesztés átütemezése). Méltányossági kérelem akkor is beadható, ha a követelésre már fizetési meghagyást is kibocsátottak, vagy már végrehajtási, illetve bírósági eljárás van folyamatban az ügyben. Fontos viszont, hogy az igény jogalapját vagy összegszerűségét méltányossági eljárásban már nem lehet vitatni.

Szerző: B.Varga Judit
Címkék:  , , , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok