Manipulálta a piacot az OTT-One

2022. január 24. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 111 millió forint bírságot szabott ki az OTT-One Nyrt.-re tiltott piaci manipuláció, bennfentes információ azonnali közzététele és rendkívüli tájékoztatások elmulasztása miatt.

Az MNB 4,5 millió forintra büntette a OTT-One-t, mert megsértette a rendkívüli tájékoztatás előírásait, 22,5 millió forintra, nem tett időben közzé bennfentes információt, 84 millió forintra pedig piaci manipuláció miatt.

A felügyeleti hatóság az OTT-One célvizsgálatával eredetileg azt kívánta ellenőrizni, hogy a társaság eleget tesz-e rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének. Eközben azonban felmerült a piaci manipulációt tiltó s a bennfentes információ haladéktalan nyilvános közzétételét előíró, a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) megsértésének gyanúja is.

Az OTT-One többször elmulasztott rendkívüli tájékoztatást közzétenni a megítélését, illetve részvényeinek értékét, hozamát közvetve érintő információkról (például jelentős pénzkölcsönről vagy a kibocsátó által lényegesnek minősített és korábban közzétett szerződés megszűnéséről, jelentős eszközbeszerzésekről). Számos esetben nem tette közzé haladéktalanul a bennfentes információit. Emellett a társaság rendszeresen hozott nyilvánosságra olyan ügyleteket, melyekkel azt a – valósággal ellentétes – benyomást keltette, hogy érdemi bevétel, haszon keletkezett nála. Különböző együttműködési megállapodásokról szóló közzétételei nem egyszer nem megalapozott, nem teljes körű vagy egyenesen valótlan információkat tartalmaztak.

Az OTT-One nem tette közzé a korábbi rendkívüli tájékoztatásaival ellentétes híreket (például, hogy némelyik közzétett szerződése alapján végül ténylegesen nem végzett érdemi gazdasági tevékenységet, nem származott belőlük bevétele, sőt voltak, amelyek teljesítés nélkül meg is szűntek.) A korrigáló tájékoztatások elmaradásával az OTT-One hamis vagy félrevezető jelzéseket adhatott a piac számára, ami befolyásolhatta a megítélését, közvetve a részvényei keresletét vagy árát, ami piaci manipulációnak minősül.

Megint tett feljelentést is a hatóság


A tőzsdei kereskedés akkor indulhat újra, ha az OTT-One valamennyi tájékoztatási kötelezettségét teljesítette. Az MNB megállapításai azonban mindemellett felvetik a tiltott piacbefolyásolás gyanúját is, a felügyeleti hatóság ezért a Fővárosi Főügyészségen feljelentést is tesz.

Az OTT-One tevékenységével már többször akadt gondja a felügyeleti hatóságnak. 2020-ban egyik részvényesét bennfentes kereskedelem miatt 10 millió forintra, a céget pedig 5 millió forintra büntették a bennfentes személyek jegyzékének hibás szabálytalan megállapítása miatt.

A cég részvényeinek tőzsdei kereskedését aztán 2021. április 16-tól egy korábbi éves jelentés visszavonása miatt függesztették fel, akkor a cég könyvvizsgálója is felmondott, a társaság ellen az MNB pedig akkor is feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen. A felfüggesztést 2021. május 17-én felügyeleti bírság is követte a 2020. évi éves jelentés hiánya miatt, 2021. november 29-én egy határozattalpedig a 2021. első félévi féléves jelentés elmaradását szankcionálták.

Szerző: LG
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok