Lemond brutális felszólítási díjáról a Telekom

2018. szeptember 14. Több panasz érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) a Magyar Telekom által alkalmazott 750 forintos fizetési felszólítási „eljárási” díj miatt. Egyeztetések, sőt per is indult az ügyben. A telefontársaság novembertől változtat.

A Magyar Telekom – tett közzé az NMHH – novembertől módosítja általános szerződési feltételeit, enyhíti az előfizetők fizetési felszólításokkal összefüggő terheit. A szolgáltató számlalevelekben értesíti ügyfeleit szeptemberben folyamatosan arról, hogy ezentúl az SMS-ben küldött első fizetési felszólítás díjmentessé válik. Emellett az általános szerződési feltételeit is úgy módosítja, hogy azok a mostaninál átláthatóbbak és kiszámíthatóbbak legyenek.

A cég nem önként szánta el magát erre a változtatásra. Mint a hatóság tudatta: a Telekom ellen tavaly október óta több panasz is érkezett, az ügyfelek kifogásolták a fizetési felszólítási gyakorlatát, a díj mértékét, de a tájékoztatás hiányosságait is. Az általános szerződési feltételekből, illetve a honlapon található tájékoztatóból ugyanis nem egyértelmű, hogy a késedelem hányadik napjától, milyen gyakorisággal küldhet felszólításokat a Telekom, ahogy az sem, hogy milyen feltételek mellett kerülhet sor a díj felszámítására, annak mellőzésére, illetve utólagos jóváírására.

A panaszok nyomán a biztos egyeztetést kezdeményezett, és javaslatokat fogalmazott meg a Telekomnak egy ügyfelei számára egységes, méltányos gyakorlat kialakítására. A biztos indítványozta, hogy a Telekom – más szolgáltatók gyakorlatához hasonlóan – tegye ingyenessé az első fizetési felszólítást, másrészt szorgalmazta, hogy a szolgáltató átláthatóbb módon tájékoztassa az előfizetőit. A szolgáltató végül egy ezzel párhuzamosan az ügyészség által indított per nyomán vállalta, hogy méltányosabb díjszámítási gyakorlatot vezet be.

Eltérő a gyakorlat, nem kell belenyugodni a magas sarcba


A telefon-, internet-, illetve kábeltévé-előfizetéseket kínáló hírközlési szolgáltatók gyakorlata nagyon eltérő – állapította meg a hatóság – abban, hogy a fizetési késedelembe esett előfizetőiknek kiküldött, akár többszöri felszólítás díját hogyan és milyen mértékben állapítják meg. Van szolgáltató, amely a felszólításért díjat számít fel – ami hozzávetőleg bruttó 50 és 300 forint közötti összeg a piacon –, és azt az előfizetők következő havi számlájára terheli, mások az első felszólításért nem vagy csak alacsonyabb mértékű díjat számláznak.

Arra is akad példa, hogy az előfizető a közelgő fizetési határidőről ingyenes előzetes értesítést kap, vagy a szolgáltató akár meg is hosszabbítja a befizetési határidőt. A Magyar Telekom jelenlegi 750 forintos fizetési felszólítási „eljárási” díja méltánytalanul magas tehát a piac többi szereplőjéhez viszonyítva. A társaság ráadásul ezt már az első felszólítás esetében is kiszámlázza. Az NMHH szerint a kiküldött felszólítás díjáról ugyan kifejezetten nem rendelkezik jogszabály, van jogi lehetőség a kirívóan magas díjak vagy a méltánytalan díjszámítási gyakorlat megváltoztatására.

Mint hangsúlyozták: ha nem is jogsértő egy gyakorlat, azaz egy vizsgálat eredményeként a hírközlési hatóság nem kötelezheti az adott szolgáltatót gyakorlatának megváltoztatásra, több fogyasztót érintő méltánytalanság, jelentős súlyú érdeksérelem esetén akkor is fordulhat bárki a média- és hírközlési biztoshoz mint az NMHH önálló hatáskörrel rendelkező intézményéhez. Kifejezetten a felszólítási díj túlzott mértéke miatt indult már eljárás fogyasztóvédelmi szervezetek kezdeményezésére, panasz nyomán a Budapesti Békéltető Testületnél, illetve közérdekű ügyészi kereset alapján bíróságon is.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , ,

Kapcsolódó anyagok