Új helyzetet hoz a továbtanulás, zsebünk bánja a tájékozatlanságot

Leérettségizett a gyerek? Így változik a családi adókedvezmény és a családi pótlék

2016. augusztus 11. Nagy érvágást jelent a családok számára, hogy az érettségit követően egyetemen vagy főiskolán továbbtanuló gyerek után már nem jár a családi pótlék és a családi adókedvezmény sem. Ugyanakkor, ha testvérei is vannak, a családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe veszik, ezt viszont külön kell kérnie a szülőnek. A családi adókedvezménnyel is hasonló a helyzet. Ugyanakkor más szabály vonatkozik az OKJ-s képzésekre.

Ez a cikk 2016-ban készült. A legfrissebb, 2017-es szabályok alapján készült cikk ezen a linken olvasható

Érettségit követően már nem jár családi pótlék a gyermek után, erről az érintett szülők már meg is kapták az értesítést. A családi pótlék ugyanis csak a tanév végéig, azaz június végéig járt, tehát júliustól már nem. A jogszabály szerint ugyanis a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20.  - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét. (A részletes szabályok itt találhatóak.) 

Ugyanakkor nem mindegy, hogy a gyermek továbbtanul-e, és ha igen, hol. Ha ugyanis egyetemen vagy főiskolán folytatja a tanulmányait, és van kisebb testvére (aki után még jár a családi pótlék), akkor az iskola megkezdése után kérvényezheti a szülő, hogy vegyék figyelembe azt a gyermeket is, amelyik még tanul, de családi pótlék már nem jár utána. Ez azért fontos, mert így a testvére után magasabb összeg jár. Így például kétgyermekes családnál, ha a nagyobbik leérettségizett, és továbbtanul, akkor nem az egy gyermek után járó után járó 12200 forintot, hanem a kétgyermekesek után járó 13300 forintot kaphatja meg a szülő. Továbbtanulásnál már júliustól jár a többi gyerek után a magasabb családi pótlék, viszont csak két hónapra visszamenőleg lehet igényelni. Ezért igyekezni kell! (Ennek részleteiről, az igénylés módjáról korábban itt írtunk.)

Más a helyzet, ha valaki OKJ-s képzésen tanul tovább. Ha ugyanis közoktatási intézményben tanul a gyerek, akkor (ahogy már említettük) jár utána a családi pótlék annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a 20. életévét. Ha elmúlt 20 éves, akkor ugyanaz a helyzet, mintha egyetemen tanulna tovább, vagyis nem jár a családi pótlék, de a gyermekszámba (eltartottként) beleszámíthat, ha kéri a szülő. Például, ha valakinek három gyermeke van, 12, 19 és 22 évesek, és a két idősebb OKJ-s képzésen tanul, akkor a legkisebb és a 19 éves után jár a családi pótlék, a 22 éves után már nem, de a háromgyerekeseknek járó 16 ezer forintos családi pótlékot kérvényezhetik gyerekenként, így 32 ezer forintot kaphat a család. (A kétgyerekeseknek járó összesen 26600 forint helyett.)

Mi a helyzet a családi adókedvezménnyel?


Családi adókedvezményt addig vehetünk igénybe a gyerek után, amíg a családi pótlék is jár utána. Viszont továbbtanulóként a gyerekszámba ugyanúgy beleszámít, mint a családi pótlék esetében. Vagyis, ha OKJ-s képzésen vesz részt, és még kaphat a szülő családi pótlékot, akkor a családi adókedvezménybe is ugyanúgy veszik számba, mint korábban. Ha viszont elmúlt 20 éves az OKJ-s képzésen résztvevő, vagy egyetemre, főiskolára megy tovább, akkor júliustól már nem jár utána a családi adókedvezmény sem. De a beleszámít az eltartottak számába, így a magasabb összegű kedvezményt lehet a fiatalabb testvérre igénybe venni.

Lássuk a példát!


Ez azt jelenti, hogy ha egy háromgyerekes család legidősebb gyermeke egyetemre megy, akkor júniusig az összevont adóalapból gyerekenként minden hónapban 220 ezer forintot lehetett levonni (ha kevés volt ehhez az adóalap, akkor az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékból is levonható). Tehát minden hónapban gyerekenként 33 ezer forint, összesen havi 99 ezer forinttal több pénz maradt a kasszában, mint a gyermekteleneknek. Júliustól viszont már csak két gyerek után jár a családi pótlék. Ha a legidősebb dolgozni menne, a két fiatalabb gyerekre fejenként 88330 forintot lehetne levonni az adóalapból, azaz összesen nettó 25 ezer forint lenne már csak a többlet, ami a zsebben marad a kedvezménnyel. De ha továbbtanul az egyetemen, akkor az eltartottak közé számít (de nem „kedvezményezett eltartott”, hiszen nem jár utána családi pótlék), így a háromgyerekesek kedvezményével lehet számolni, viszont csak két főre. Tehát a kétszer 33 ezer forintra, azaz 66 ezerre olvad az a pénz, ami a zsebben marad kedvezményként. (Ez azonban még mindig több, mint a kétgyerekesek 25 ezer forintja.)

Nekünk kell észben tartani


A családi adókedvezménnyel kapcsolatban az év elején kellett a munkáltató felé nyilatkozni, a gyerek továbbtanulásával viszont új helyzet áll elő, tehát ismét nyilatkozni kell. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a munkáltató továbbra is úgy veszi figyelembe a családi adókedvezményt, mintha még mindig középiskolás lenne az egyetemista gyerek, vagyis több kedvezményt számol, mint amennyi járna. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt vissza kell majd fizetni, ami kellemetlen meglepetést jelenthet az adóbevallás elkészítésekor. (A kedvezmények érvényesítésével kapcsolatban az adóhatóság tájékoztatása alapján még májusban itt írtunk.)

Az egyetemista vagy 20 évesnél idősebb OKJ-s képzésen résztvevő gyereket egyébként akkor is figyelembe lehet venni eltartottként a családi adókedvezmény számításakor, ha valaki a családi pótlék beszámításánál nem kérte, hogy számításba vegyék a gyermeket. Szükség van azonban a tanulói vagy a hallgatói jogviszony igazolására. És nem lehet a gyereknek rendszeres, azaz legalább három egymást követő hónapban keletkezett, a mindenkori havi minimálbér összegét meghaladó jövedelme.


A családi pótlékról, a továbbtanulással kapcsolatos változások miatti tennivalókról részletesen itt írtunk.

 

Családi kedvezmény

A családi adóalap-kedvezmény összege 2016-ban kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
  • egy eltartott esetén 66 670 forint,
  •  kettő eltartott esetén 83 330 forint,
  • három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta egy gyerek esetén 10 ezer forint, kettő gyereknél gyerekenként 12500 forint (összesen tehát 25 ezer forint), míg három vagy több eltartott esetén gyerekenként 33 ezer forint (három gyereknél tehát 99 ezer forint) többlet marad a családok zsebében. 

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: Lovas Judit
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok