Könnyebben panaszkodhatsz a bankodra, biztosítódra

2014. július 24. Augusztus 1-jétől már közvetlenül a pénzügyi szolgáltatónktól - például bankunktól, biztosítónktól - is kérhetjük azt az ingyenes formanyomtatványt, amin bepanaszolhatjuk, ha vitás kérdésekben nem jutottunk vele dűlőre. Ezentúl a Pénzügyi Békéltető Testülettől is kérhetjük a szolgáltatótól kapott nyomtatványon is a vitánk rendezését. A változtatásnak köszönhetően az ügyfeleknek könnyebbé válik a kérelmek beadása, ha a szolgáltató elutasította a panaszt.

Az MNB augusztus 1-jével módosította a pénzügyi szolgáltatóknak a fogyasztók panaszkezelésére vonatkozó rendeletét. A friss előírás szerint a fogyasztó kérheti a pénzügyi szolgáltatótól a jegybankhoz beadandó fogyasztói megkeresés vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető, vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatványát, ha a szolgáltató előzőleg elutasította panaszát. A kérés nyomán a szolgáltató köteles ingyenesen elküldeni ezeket a dokumentumokat a kérelmezőnek.

Azt fontos tudni, hogy – ahogy eddig is – először a szolgáltatónknál kell a panaszt benyújtani, ha kifogásunk támad vele szemben. A további lépések csak akkor következnek, ha elutasítják a panaszunkat.

A pénzügyi szolgáltatónak a panasz elutasítása esetén eddig is tájékoztatnia kellett az ügyfelét arról, hogy a továbbiakban a bírósághoz, a PBT-hez vagy az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat. Az elutasítás megküldésekor változatlanul fel kell tüntetnie a PBT és az MNB levelezési címét, telefonszámát, ügyfélszolgálatának elérhetőségét is. Ezen kívül a két szervezet honlapján elérhető formanyomtatványok elérhetőségét is – ahogy eddig is – meg kell írni az ügyfélnek (felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak), illetve felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok).

Az újdonság az, hogy ha az ügyfél kéri, akkor postán, ingyenesen (mindenféle ellenszolgáltatás nélkül) el kell küldeni számára ezeket a nyomtatványokat, kinyomtatott formában. A szolgáltató köteles tájékoztatni a fogyasztót arról is, hogy pontosan milyen telefonszámon, e-mail vagy postai címen igényelheti térítésmentesen ezeket a formanyomtatványokat.

A dokumentumok elküldése különösen az internetes elérhetőséggel, nyomtatási lehetőséggel nem rendelkező fogyasztóknak jelenthet segítséget. A formanyomtatványok alkalmazása csökkentheti a jegybankhoz, illetve a PBT-hez hiányosan, hibásan beadott kérelmek arányát is, amelyek miatt eddig számos esetben csak később, hiánypótlást követően indulhatott meg a két szervezet eljárása.


Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok