Királyivá válnak a közjegyzők

2017. szeptember 18. Tárgysorozatba vették ma a közjegyzőkről szóló törvény kancelláriaminiszter által jegyzett módosítását. A változtatás az indoklás szerint az illetékesség terén a királyi közjegyzőkről szóló 1874. évi törvénycikket hozza vissza.

A következő évtől megváltoznak a közjegyzők működésére vonatkozó területi szabályok. A parlamenthez benyújtott, ma tárgysorozatba vett módosítás – mint az indoklásban olvasható – „visszanyúl a történelmi hagyományokhoz”. A Lázár János kancelláriaminiszter által jegyzett törvényjavaslat a királyi közjegyzőkről szóló 1874. évi törvénycikket hozza tulajdonképpen vissza. Emellett igazodik a 2018. január 1-jén hatályba lépő polgári perrendtartásról szóló jogszabályhoz, amely szerint alapesetben a törvényszékhez tartoznak az ügyek, és a járásbíróság hatásköre csak kivételként jelenik meg.

A közjegyzőkről szóló jelenlegi szabályozás különbséget tesz a közjegyzők illetékessége között aszerint, hogy a közjegyző a fővárosban vagy azon kívül működik-e. A fővárosban a közjegyzők a főváros teljes területén, azaz a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működhetnek, míg a fővároson kívül a közjegyző illetékességi területe ahhoz a járásbírósághoz igazodik, amelynek területén a közjegyző székhellyel rendelkezik. A törvényjavaslatban foglalt szabályozás egységesíti a közjegyzők illetékességi területét: a közjegyzők működési körzetét a törvényszékek illetékességi területéhez, a megyei szinthez igazítják a járási tagoltság helyett.

Az indoklás szerint a változtatás működési területüket illetően egyenlőséget teremt a közjegyzők között. Biztosítja a jelenlegi területre szorított bizalmi jellegű közjegyzői eljárások területi kiszélesítését. Ezen felül a módosítás lehetőséget teremt a közjegyzők közötti munkateher arányosabb eloszlására és az ügyintézés gyorsítására.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , ,

Kapcsolódó anyagok