Hiába a gépesítés, a házimunkára fordított idő nem csökken?

Kimutatták: elképesztő, mennyit güriznek a nők

2018. január 24. A magyar GDP negyedével lenne magasabb, ha a házimunka is beleszámítana. Naponta 50 perccel több idő megy el a fizetetlen, mint a fizetett munkára. Nem meglepő módon az otthoni tevékenység dandárját a nők végzik. Sokszor kereső munkájuk mellett.

A családfenntartó férfi és a háztartásbeli nő szerepekkel leírható tradicionális családmodell ugyan eltűnőben van, de az otthoni munkamegosztás radikális átalakulása elmaradt – derül ki a KSH most közzétett konferenciakötetének egyik tanulmányából. Ebben a szerző a háztartási munkára fordított idő nemek szerinti változását vizsgálta két időszakot összehasonlítva. (A részletes adattáblákat, de a többi tanulmányt is itt nézheti meg.)

Nem szerint „időmérleg” (perc/átlagos nap)
MegnevezésFérfi
Háztartás ellátása18579
Vásárlás, ügyintézés2318
Gyerekellátás, gondozás4118
Főfoglalkozás113174
Jövedelemkiegészítő tevékenység2537
Közlekedés5568
Forrás: KSH

Magyarországon a népesség átlagosan napi 214 percet fordít fizetetlen munkára, miközben fizetett munkával 164 perc telik el. Majdnem egy órával többet foglalkoznak tehát a családtagok a házi, mint a fizetett munkával.  Mint a KSH tanulmány megállapítja: a házimunka figyelembevételével a GDP értéke is mintegy negyedével lenne magasabb.

A frissebb (a korábbihoz képest egyébként a nők szempontjából jobb) „időmérleg” – mint az a táblázatból jól látszik – meglehetősen durva különbségekre világít rá. A tanulmány szerint a foglalkoztatott nők a munkanapokon átlagosan kevesebb időt fordítanak a háztartással kapcsolatos tennivalókra, de az elmaradt időt bepótolják a hétvégi szabadnapokon.

A nemi egyenlőtlenség márpedig marad


A háztartási munkamegosztás nemi egyenlőtlenségeinek vizsgálatai a tanulmány szerint a világban mindenhol ugyanazt az eredményt adták: a foglalkoztatás tényétől függetlenül a nők több időt fordítottak a házimunkára, illetve az otthoni tevékenységeknek nagyobb hányadát látták el, mint a férfiak. A kutatások további közös pontja, hogy megállapították: a nők és a férfiak által végzett háztartási feladatok összetétele eltérő. A háztartási munkára továbbra is jellemző a nemi szegregáció, a nők elsősorban azokat a feladatokat látják el, amelyek tradicionálisan „női” munkaként élnek a köztudatban (főzés, mosás, takarítás), míg tipikusan „férfi” feladatnak a ház körüli és a kerti munkák (fűnyírás, sövényvágás), illetve a javítás és a karbantartás számít.
A háztartás gépesítése növelheti ugyan az otthoni munkavégzés kényelmét és javíthatja minőségét, de nem feltétlenül csökkenti a munkaidőt. Továbbá más területeken is kimutatták, hogy az emberek hajlamosak a technológiai változás ellenére is ugyanannyi időt fordítani egyes tevékenységekre (például, ha javul a közlekedési infrastruktúra, akkor messzebbre járnak dolgozni).
A két típusú feladat időigénye, gyakorisága eltérő. A „női” rutin jellegű munkák többnyire rendszeres, napi tevékenységek, kevés rugalmasságot engednek meg. Ebből adódóan a feleségek háztartási munkavégzése nemcsak időmennyiségben több, hanem a feladatok elosztása is aránytalan. Továbbá a nők felelősek a feladatok tervezésért és felügyeletéért is, ezek azonban nem mérhetők. A feladatok harmadik csoportját az ún. „semleges” munkák (vásárlás, számlafizetés) alkotják, amelyeket megosztanak a párok.

A háztartási munkamegosztás nemi egyenlőtlenségére vonatkozó általános érvényű tendenciát elfogadva a szerző szerint a kérdés már úgy fogalmazható meg, hogy az egyes háztartások között milyen különbségek vannak az egyenlőtlenség mértékében, illetve várható-e a házimunkák igazságosabb elosztása. A statisztika alapján a férfiak a legtöbb házimunkát akkor végzik, ha egyedül élnek, míg a nőknél e feladatok ellátására fordított idő párhuzamosan nő a tagok számával. A 18 éves vagy fiatalabb gyermekek száma szerint viszont jelenleg már hasonló trend bontakozik ki mindkét nemnél, a nagyobb gyermekszám mindkét szülő számára több házimunkát jelent.

Nézze meg a cikkhez készült karikatúránkat is!

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok