Ilyen levelet küldenek az adózóknak

Júliustól minden számlát látni fog a NAV

2020. június 5. A júliustól változó online számlaadat-szolgáltatásról az adóhatóság az elektronikus tárhelyre küldött levélben tájékoztat. Téved, aki azt hiszi, hogy ez csak az áfás számlázókat érinti. Valójában majdnem mindenkit.

Már érkeznek a NAV levelei az elektronikus tárhelyekre, és fontos információkat tartalmaznak mind a számlázó programot használók, mind a kézi számlákat kibocsátók számlaadat-szolgáltatását érintő szabályok alapvető változásáról. A levelekben szó lesz az alanyi mentes adóalanyokat és a kisadózókat érintő lényeges tudnivalókról, és az úgynevezett tárgyi adómentes ügyletek kezelésének szabályairól is.

A most érkező levelekben az áll, hogy 2020. július 1-jétől változnak az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség szabályai, bővül azon számlák köre, amelyekről adatot kell szolgáltatni.

 2020. június 30. után kiállított minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, amit egy adóalany

- egy másik belföldi adóalanynak

- belföldön teljesített ügyletről

bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül.

2020. július 1-jétől tehát adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról is, melyek áthárított áfatartalma 100 000 forint alatti, vagy áthárított áfát nem tartalmaznak.

Így adatot kell szolgáltatni például
- a belföldi fordított adózású,
- az adómentes ügyletet bizonylatoló,
- vagy például a különbözet szerinti szabályozás alapján adózó használtcikk-értékesítés ről

kiállított számlákról is.

Tárgyi adómentesség

2020. július 1-jétől a tárgyi adómentes ügyletekről kötelező számlát – illetve a törvényi feltételek fennállásakor nyugtát – kibocsátani. Értelemszerűen az ilyen tárgyi adómentes ügyletekről (például adómentes fogorvosi szolgáltatásról, adómentes ingatlanértékesítésről) kibocsátott számlákról is kötelező az adatszolgáltatás.

Továbbra sem kell azonban adatot szolgáltatni az olyan közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel – tárgyi adómentes – ügylet bizonylatáról, amiről az Áfatörvény előírásai szerint elég számlától eltérő egyéb számviteli bizonylatot kibocsátani. Vagyis nem kell adatot szolgáltatatni például az adómentes ingatlan-bérbeadásról kibocsátott bizonylatokról még akkor sem, ha a bérbeadó a bizonylatoláshoz számlanyomtatványt vagy számlázó programot használ.

Változás a számlázában

További fontos változás a számlázásban, hogy 2020. július 1-jétől a számlán a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldi adóalany adószámának első 8 számjegyét az áthárított adó összegétől függetlenül fel kell tüntetni.

Változik a kibocsátására rendelkezésre álló idő is. A számla kibocsátására meghatározott, a teljesítéstől (előleg esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésétől) számított észszerű idő 2020. július 1-jétől 15 napról 8 napra csökken. A számlakibocsátásra rendelkezésre álló határidő csökkentése azon ügyletekről kiállított vagy kibocsátott számlákra vonatkozik először, amelyek teljesítése 2020. június 30-át követi.

Hogyan kell teljesíteni az adatszolgáltatást?

A számlaadat-szolgáltatást a NAV által biztosított elektronikus felületen – az Online Számla rendszerben – kell teljesíteni. Ehhez regisztrálni kell. A NAV Online Számla regisztrációt mindenképp el kell végezniük a vállalkozóknak július 1-jéig: mindenkinek, aki belföldi adóalany (vállalkozás, vállalkozó, adószámos magánszemély) felé állít ki számlát.

A legújabb jogszabály tehát mindenkire érvényes, csak azokra nem, akik 
  • kizárólag külföldre számláznak, vagy 
  • kizárólag magánszemélyek részére számláznak. 
2021. január 1-jétől viszont nekik is kötelező lesz adatot szolgáltatni a NAV felé.

Számlázó programok

Ha az adózó felkészült a változásra, és intézkedett, hogy számlázó programja a 2020. július 1-jétől hatályos szabályoknak megfelelő adatszolgáltatást teljesíteni tudja, akkor további teendője nincsen. Ha még nem gondoskodott az új szabályoknak megfelelően működő számlázó programról vagy meglévő számlázójának felkészítéséről, akkor az adóhatóság azt kéri, hogy ezt tegye meg.

Kézi számlák

Fontos, hogy a nyomtatvány használatával kibocsátott, úgynevezett kézi számlák adatrögzítésénél is ügyelni kell:

- a számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó értékhatár megszűnésére,
- a kötelezettség alá eső számlák körének bővülésére,
- valamint arra, hogy 2020. július 1-jétől a kézi számlákról főszabály szerint a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül kell adatot szolgáltatni. Az 500 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó áthárított adót tartalmazó kézi bizonylatokról ettől eltérően, a számla kibocsátását követő naptári nap végéig kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

További segítség


Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség új szabályairól bővebb tájékoztatást és további hasznos információkat a NAV honlapján, a főlap/adó/általános forgalmi adó elérési útvonalon található tájékoztatóban olvashat. A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos kérdését felteheti a 1819-es telefonszámon vagy írásban a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), az alábbi linken elérhető felületen: https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.

 Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára korábban az MTI-nek elmondta, hogy július 1-jétől több mint egymillió vállalkozás egymás közötti ügyletének a számlaadatait látja az adóhivatal. A NAV figyelembe veszi a koronavírus miatti nehézségeket, szeptember 30-ig nem szankcionálja a 100 ezer forintos értékhatár eltörlése miatt keletkezett új adatszolgáltatási kötelezettséget betartani nem képes vállalkozásokat, ha a július 1-jétől újonnan kötelezettek még mielőtt az első számlát kiállítanák, regisztrálnak az Online Számla rendszerben.

Szerző: L.J.
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok