Jókora bírságot kapott a titkolózó behajtó

2014. július 17. Hiába reklamáltak az ügyfelek a Dunacorp behajtónál, a cégnél nem lehetett például a telefonos panaszokat kontrollálni. Ezeket ugyanis többnyire nem rögzítették. A jogorvoslati lehetőségekről is sokszor mélyen hallgattak. A jegybank 30 millió forintos bírságot szabott ki.

Sokan kifogásolták a problémás követelések behajtásával foglalkozó Dunacorp Faktorház tevékenységét. Ez persze nem ritka az ilyen vállalkozások esetében. A Magyar Nemzeti bank (MNB) azonban maga is úgy érzékelte, valami nincs rendben a cégnél. A végül lefolytatott, három évet felölelő fogyasztóvédelmi célvizsgálat során kiderült: a cég meglehetősen lazán kezelte a panaszokat, az ügyfelek reklamációit.

A jegybank hangsúlyozta, hogy a pénzügyi szervezetekkel szemben megállapított jogsértések és alkalmazott szankciók nem érintik a fogyasztók pénzügyi szervezetekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, annak a fogyasztók mindenkor kötelesek eleget tenni.
A jegybanki vizsgálat feltárta, hogy a pénzügyi vállalkozás – a jogszabályi előírásokkal ellentétben – az ügyfelek telefonos panaszainak jelentős részét nem rögzítette, illetve a rögzített hanganyagok egy részét nem őrizte meg egy évig. Ezzel az MNB szerint súlyosan korlátozták a fogyasztók azon jogát, hogy a hangfelvételt visszahallgathassák, s az arról készített jegyzőkönyvet ingyen megkaphassák.

 Az MNB vizsgálatának megállapítása szerint több esetben nem készített jegyzőkönyvet sem a telefonos panaszokról, illetve számos alkalommal nem adott írásos tájékoztatást az érintett ügyfeleknek a panaszok kivizsgálásáról. A ténylegesen megválaszolt panaszok esetében ugyanakkor a pénzügyi vállalkozás jó pár esetben nem nyújtott teljes körű információt a fogyasztóknak, nem tüntette fel a számukra rendelkezésre álló jogorvoslati fórumokat, illetve megsértette a válaszadási határidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.

A jegybank azt is megállapította, hogy a Dunacorp Faktorház Zrt. a jogszabályi előírásokat megsértve késedelmesen módosította és tette közzé – a fogyasztók jogérvényesítésére vonatkozó jogszabályi változásokat átvezetve – panaszkezelési szabályzatát. Ugyancsak hiányosságnak számított, hogy a pénzügyi vállalkozás nem a jogszabályokban előírt adattartalommal töltötte fel panasznyilvántartását.

 Az MNB mindezek miatt 30 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki. Az összeg meghatározásánál a felügyeleti hatóság, közleménye szerint, figyelembe vette a hiányosságok számát, illetve a panaszkezelésre vonatkozó jogsértések ismétlődését és gyakoriságát.


Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok