Itt a megoldás a lakásproblémákra

2013. március 5. Több százezer üresen álló, magántulajdonban lévő lakóingatlan az egyik oldalon, és több százezer lakásgondokkal küzdő család a másikon. A két oldalt kapcsolná össze a Szociális Lakásügynökség úgy, hogy a magánlakásokat bevonná a szociális bérbeadásba – ez a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. javaslata a szociális lakásgondok leküzdésére.

Magánbérlakások bevonásával bővítené a szociális lakásellátást a Városkutatás Kft. és a Habitat for Humanity. A szociális bérleti lehetőségek számának növelése segíthetne a legtöbb, lakhatási szegénységben élőn. A két szervezet szerint a szociális bérlakásszektor bővítésének leginkább fenntartható módja a magánlakások szociális bérletbe való bevonása lenne úgy, hogy tulajdonosaikat érdekeltté teszik nehezen vagy csak magas kockázattal kiadható lakásaik piaci ár alatti kiadására. A rendszer működését a Szociális Lakásügynökségek (SZOL) biztosítanák. Ezek olyan szervezetek, melyek közvetítenek a lakások tulajdonosai és a bérlők között, kezelik a tulajdonosok és bérlők kockázatait.

A SZOL program kidolgozásának első lépése a jogi szabályozás megteremtése. A javaslattevők szerint az új jogszabály szabályozná a szervezetek működését, valamint a SZOL keretei közt létrejövő bérleti szerződéseket. A programot a központi irányításon túl olyan „lakástársaságok” valósítják meg, amelyek például önkormányzati ingatlankezelő szervezetekből, non-profit szervezetekből, esetleg lakásszövetkezetekből jöhetnek létre. A külföldi példákra építve többféle ösztönzési gyakorlat is alkalmazható a magántulajdonú bérlemények bevonása érdekében. Például adókedvezményeket kaphatnak a rendszerbe belépő, regisztrált magán-bérbeadók, ami nálunk a forrásadó, illetve személyi jövedelemadó kedvezmények bevezetését jelentheti. Szükség lehet egy garancia-alap létrehozására is, mely a kockázatok kezelésében játszik szerepet. A rendszerben szükség lesz a bérlők támogatására is, hogy fent tudják tartani a bérlakásaikat, képesek legyenek az önfenntartásra: itt egyrészt a lakbér (és a közmű költségek) megfizetéséhez nyújtott támogatásról, illetve szociális munkáról beszélünk.

Kiknek segítene?


A Szociális Lakásügynökségek tevékenysége többféle célcsoportra irányulhat. A rendszer segítséget jelentene az alsó-közép jövedelmű csoportok, tipikusan fiatalok számára, akik munkahellyel ugyan rendelkeznek, vagy könnyen találnának munkát, de nincs anyagilag erős családi háttér mögöttük, így nehezen vagy egyáltalán nem tudják finanszírozni lakhatásukat. Szintén az alsó-közép jövedelmű csoportok közé tartoznak azok, akiket rendszertelen jövedelem, munkanélküliség vagy betegség miatt az adósságcsapdába kerülés veszélyeztet. További célcsoportot jelentenek a hajléktalan emberek vagy elfogadhatatlan lakáskörülmények között, segélyekből élők.

A Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. a múlt héten mutatta be a Szociális Lakásügynökségek koncepcióját. A következő fél év során szakértőkkel vitatják meg a lehetséges megoldásokat, és pontosítják a javasolt modell elemeit. Továbbá négy városban - Békéscsaba, Kecskemét, Nyíregyháza és Szombathely - a helyi viszonyok elemzésére építve tesznek le konkrét javaslatokat a modell bevezetésére.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok