Az értékaránytalanság vizsgálata nem tartozik a békéltetők hatáskörébe

Így is átverhetik az idősebbeket

Fotó: Azénpénzem
2018. július 4. Egy 66 éves ügyfelet rábeszélt az ügynök arra, hogy lakásbiztosításához kössön olyan kiegészítő elemeket, amelyek csak a 65 év alattiaknak valók. A dolog úgy bukott ki, hogy a biztosító ügyintézője kérdezett rá az „indokolatlanul magas” díjra. Ha valaki azt hiszi, a dolog végül minden tekintetben megnyugtató módon zárult, téved.

Rövidesen – mint minden évben – nyári szünetre megy a pénzügyi békéltetés. A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) 2018. július 23. és a 2018. augusztus 10. közötti időszakban szünetet tart. Az utolsó meghallgatási nap 2018. július 20. péntek, az első 2018. augusztus 13. hétfő lesz. A szünet időtartama az eljárások határidejébe nem számít bele.

Az egyik, alighanem az utolsók közé tartozó döntés (valahogy mostanában meglehetősen kevés ügy kerül nyilvánosságra) mintegy 100 ezer forintot hozott egy ügyfélnek, aki nem nyugodott bele, hogy olyan biztosítást adtak el neki, amit életkora miatt eleve nem is vehetett volna igénybe. Tény viszont, hogy ő összesen 322,2 ezer forintra számított. A vita tárgya lakásbiztosításhoz kiegészítőként kötött kiegészítő elemek voltak.

A lakásban egyedül élő ügyfél a szerződéskötéskor már elmúlt 66 éves, de rásózták a baleset- és az életbiztosítást is. A neki eladott balesetbiztosítás azonban csak a biztosított 65 éves korának betöltéséig nyújt fedezetet, az életbiztosítás pedig ebben a korban csupán a biztosítási összeg 30 százalékos mértékében fizethető ki a biztosított halála esetén. A dolgot még pikánsabbá teszi, hogy a dolog úgy bukott ki, hogy az ügyfélnek a biztosító ügyintézője telefonon jelezte: indokolatlanul magas díjat fizet.

Az ügynök mosta kezeit


A panaszos azzal fordult a PBT-hez, hogy ezekről a körülményekről a szerződéskötéskor nem kapott tájékoztatást, és alaptalanul szedte be tőle a biztosító a kiegészítő személybiztosítások díját. Kérte ezeknek a törlését és a rájuk beszedett díj visszafizetését. A társaság az előbbire hajlandó volt, de a díjvisszafizetésre vonatkozó igényt elutasította. A biztosító közölte, hogy az ügynök nyilatkozata alapján úgy látja, ügyfele megkapta a kellő(?!) tájékoztatást.

Megnéztük, miként néz ki néhány, a lakásbiztosításhoz kiegészítőként köthető elem.  Az Aegonnál ilyen esetben az élet- és egészségbiztosítást eleve 65 éves korig lehet megkötni. Amikor pedig a biztosított 70 éves lesz, az életbiztosítás meg is szűnik. Az Allianz szintén a lakásbiztosításhoz kiegészítőként köthető családi életbiztosítása 55 éves vagy annál idősebb, de 65 évesnél fiatalabb ügyfélnek a két évvel korábbi biztosítási összeg felét, 65 és 85 év között pedig a negyedét-ötödét fizeti ki. Megjegyezzük, az ügyfél-tájékoztató 80 apróbetűs oldal, amelyben az önálló eligazodás cseppet sem könnyű. A K&H kiegészítő balesetbiztosítása a 70. életévét be nem töltött természetes személyek javára köthető meg. A biztosított pedig életkortól függetlenül nem lehet rokkantnyugdíjas.

A csekélyebb vállalt kockázat is kockázat


Mindebből teljesen nyilvánvalónak tűnik, hogy ha idősebbekre sóznak rá ilyesmit, akkor az nem lehet érvényes. A helyzet azonban a PBT határozata alapján mégsem ennyire világos. Amit az is jelez, hogy a kért összeg harmadát sem ítélték meg a panaszos számára.

A békéltetők ugyanis kizárólag az egészségbiztosítási díjrész visszautalását találták jogosnak. Mint leírták: amennyiben ténylegesen egy üres kockázati halmazzal, biztosított nélkül és a biztosító kockázatviselésének beállta nélkül jön létre a biztosítás, úgy a biztosítás, illetőleg annak megfelelő része a megkötésével nem lép hatályba egészen addig, amíg a biztosító tényleges kockázatviselését kiváltó esemény be nem következik. (Az ügyfél pedig végig egyedül élt, másra tehát nem vonatkozhatott a védelem.) Más azonban a helyzet az életbiztosításnál.

A vita tárgyát képező szerződés szerint a biztosítási eseményként szabályozott bármilyen okú halál esetén a biztosító az aktuális biztosítási összeg 50 százalékát, majd 20 százalékát lett volna köteles megfizetni a kedvezményezettnek. A PBT szerint annak, hogy a biztosítási feltételek az életkortól függően határozzák meg a biztosítási szolgáltatás mértékét, nincs jelentősége abból a szempontból, hogy a biztosító a kiegészítő életbiztosítás teljes tartama alatt tényleges kockázatot viselt. Ennek alapján tehát jogosult volt erre díjat szedni. A biztosítás tarifálása a felek közötti megállapodás tárgyát képező üzleti feltétel, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás esetleges értékaránytalanságának vizsgálata pedig nem tartozik a PBT hatáskörébe.
 

A lakásbiztosításról itt olvashat

Nézze meg karikatúránkat is!

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzemfacebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!


Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok