Hitelkártyák miatt kapott 42 milliós büntetést az Euronics üzemeltetője

2020. szeptember 17. Jogsértően közvetítette az áruhitellel kombinált hitelkártyákat a Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a magyarországi EURONICS áruházak üzemeltetője, emiatt az MNB 42 millió forintra bírságolta. Egyebek közt az ügyfél-tájékoztatással, a panaszkezeléssel, az ajánlatelemzési és igényfelmérési kötelezettséggel, illetve a közvetítők képzésével volt gond.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot végzett a veszprémi székhelyű Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél (Vöröskő Kft.), annak áttekintésére, hogy a pénzpiaci többes ügynök betartja-e a tevékenységére vonatkozó előírásokat. A jegybank a 2016. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot ellenőrizte.

A vizsgálat megállapította, hogy a Vöröskő Kft. nem tudta igazolni, hogy magánszemély közvetítői részére megfelelő szakmai továbbképzéseket biztosított. Felügyeleti adatszolgáltatása nem egyezett meg teljes körűen a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal. A szerződéses nyilvántartása nem volt alkalmas a közvetített pénzügyi szolgáltatási, illetve az ügyfélszerződések utólagos ellenőrzésére.

Nem mérte fel az ügyféligényeket

A Vöröskő Kft. emellett a vizsgálat során nem tudta dokumentumokkal alátámasztani, hogy hitelnyújtás előtt – különösen az áruhitellel kombinált hitelkártyáknál – ténylegesen felmérte volna ügyfelei igényeit. Különösen nagy fogyasztóvédelmi kockázatot jelent ez annak a sérülékeny fogyasztói körnek, amely idős kora, illetve pénzügyi kvalifikáltsága miatt nem látja át (vagy a tájékoztatás hiánya miatt nem is tudja), hogy pontosan milyen terméket közvetítettek neki.

A társaság nem őrizte meg az ügyfél-tájékoztatásra, valamint több esetben az ajánlatátadásra vonatkozó dokumentumokat sem a jogszabály által előírt 3 évig. E fogyasztók így nem kaptak kielégítő mennyiségű – a termékek összehasonlítását lehetővé tevő – versengő ajánlatot, ami megkönnyíthette volna a számukra legelőnyösebb konstrukció kiválasztását.

Hiányos panaszkezelés

A többes ügynök hiányosan vezette panaszkezelési nyilvántartását is. A szóbeli panaszokról felvett jegyzőkönyvekben egyes esetekben nem rögzítette a fogyasztói bejelentés alapos, határidőben történő megválaszolásához szükséges valamennyi adatot. A fogyasztók nem kaptak megfelelő tájékoztatást további jogorvoslati lehetőségeikről sem. Hiányos volt a Vöröskő Kft. panaszkezelési szabályzata is, mivel nem tartalmazott a jogszabályban előírt minden elemet.

Mindezek miatt az MNB kötelezte a többes ügynököt, hogy 90 napon belül írásban tájékoztassa a feltárt jogsértések megszüntetéséről. A jegybank 24 millió forint felügyeleti és 18 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kirótt rá.

Hibás adatszolgáltatás nehezítette az eljárást

A felügyeleti bírság kiszabásánál súlyosító körülményt jelentett többek közt a hiányos vagy hibás adatszolgáltatás. Ez az MNB folyamatos felügyelési feladatait hátráltatta. A fogyasztóvédelmi bírságnál súlyosító körülménynek számított egyebek közt, hogy jelentős számú fogyasztónak a tájékoztatáshoz fűződő joga sérült, ami érdeksérelem okozására is alkalmas lehetett. A jogorvoslati tájékoztatás hiánya akadályozhatta a fogyasztókat a további jogorvoslatnál. Enyhítő körülmény volt, hogy a többes ügynök együttműködött a vizsgálat során, már a vizsgálat alatt több hiányosság megszüntetésére intézkedéseket tett, és egyes intézkedések megtörténtét igazolta a jegybanknak.

Cikkünk megjelenése után reagált a magyarországi EURONICS áruházak üzemeltetője, a Vöröskő Kft. Ezt itt olvashatja.

Szerző: L.J.
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok