Módosítóval mégis jogutóddá teszik a jegybankot

Gondosan lefejezik a PSZÁF-ot

Fotó: Latzer Anna
2013. június 15. Több olvasónk aggódott amiatt, hogy a pénzügyi felügyeletnél (PSZÁF) folyamatban levő ügyével mi lesz a szervezet megszüntetését követően. A parlament gazdasági bizottsága által tegnap benyújtott módosító hozhat némi megnyugvást.

Kormányzati források április végén még határozottan kijelentették, hogy nincs politikai döntés a PSZÁF-nak a Matolcsy György által vezetett jegybankba olvasztásáról. Május másodikán a nemzeti hírügynökség már arról tudósított, hogy Matolcsy 2014 januárjára javasolja az integrációt. A múlt héten azonban már azt a törvényjavaslatot is benyújtotta a gazdasági miniszter, amely jócskán gyorsítva, szeptember végétől eltünteti a felügyeletet. Ez a PSZÁF jogutód nélküli megszűnéséről szólt.

Ahogy érzékeltük, a lépés jókora riadalmat keltett néhány olyan panaszosnál és pereskedőnél, akik úgy látják, ügyük aligha fejeződik be az október elsejei határidőre. A parlament gazdasági bizottsága tegnap benyújtotta azokat a módosítókat, ami sokakat megnyugtathat. Leírták például, hogy „a 2013 október 1-je előtt indult, folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban a PSZÁF helyébe az MNB lép”. Számos egyéb jogutódlási részletkérdést is tisztáznak. (Ilyen „apróságokra” a nagy sietségben nyilván nem volt idő az eredeti törvényjavaslat benyújtásakor figyelni.) Az már korábban kiderült – mint azt olvasói érdeklődésre jeleztük –, hogy a Pénzügyi Békéltető Testületnél (PBT) folyamatban levő eljárások egyszerűen az MNB azonos nevű intézményéhez kerülnek.

Arról, hogy a továbbiakban kik is döntenek majd ezekben a kérdésekben (és ami a hozzánk fordulókat leginkább érdekli, vajon ezt a mostanihoz hasonló elvek mentén teszik-e), persze még nincs információ.  Az azonban egyértelmű, hogy a PBT elnökének nincs helye az új struktúrában. Eléggé meglepő módon ugyanis magában a törvényben rögzítenék a javaslatot tevők, hogy a PSZÁF elnökének és alelnökeinek, valamint a PBT elnökének megbízatása és közszolgálati jogviszonya 2013. szeptember 30-án megszűnik.


Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok