Gondok voltak a kárrendezéssel a Wáberer Biztosítónál

2023. október 18. Az MNB 15 millió forintra bírságolta a Wáberer Biztosítót, mert számos problémát talált a kgfb és a lakásbiztosítás kárrendezésénél. Az MNB egyéb hiányosságokat is feltárt – adta hírül a felügyeleti hatóság.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – átfogó vizsgálatot végzett a Wáberer Hungária Biztosítónál, a 2020. március 18-tól a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A felügyelet megállapította, hogy a biztosító több esetben nem tájékoztatta határidőben a kötvény- és kárnyilvántartó szervet vagy/és az üzembentartót a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatban (kgfb).  (Például a szerződés létrejöttéről, megszűnéséről, továbbá díjhátralék esetén az ügyfél felszólításáról.) A kárnyilvántartások nem minden esetben tartalmaztak teljes körű, valós, naprakész adatokat, és a károsultak nem mindig kaptak határidőben kellően megindokolt kártérítési javaslatot vagy választ kártérítési igényük kapcsán.

A biztosító informatikai (IT) biztonsági rendszerénél hiányzott a kockázattal arányos vírusvédelem, a riasztások megfelelő kezelése, illetve a nem támogatott rendszerek teljeskörű kivezetése. Nem biztosítottak megfelelő erőforrásokat a belső ellenőrzési feladatkör maradéktalan ellátáshoz, a megfelelőségi (compliance) vezető pozíciója egy ideig betöltetlen volt, illetve hiányosságok merültek fel a belső szabályozottság kapcsán is.

Gondok a díjkalkulációval

Az MNB azt is feltárta, hogy a Wáberer Biztosító kgfb-díjkalkulációja nem tartalmazott minden kötelező elemet, és nem megfelelően írták le a felszámított partnerpótdíj jellemzőit sem. Az ügyfélpanaszok kezelése során nem mindig rögzítették megfelelően a szóbeli panaszokat, egyes panaszokat nem válaszoltak meg teljeskörűen, illetve a panasz elutasításakor nem minden esetben nyújtottak megfelelő tájékoztatást a fogyasztóknak azok jogorvoslati lehetőségeiről.

Az MNB a feltárt jogsértések miatt 14 millió forint felügyeleti és 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a Wáberer Biztosítóra, és 2024. január 31-i határidővel kötelezte arra, hogy – dokumentumokkal alátámasztva – írásban számoljon be a megtett intézkedésekről.

Az egész hazai kgfb-piacra hatással lehet

A bírságösszeg mértékénél egyebek közt súlyosító körülménynek minősült, hogy a kgfb-hez kötődő problémák az egész hazai kgfb-piacra kihathatnak, illetve, hogy a kárrendezés és az informatikai biztonság terén az MNB több jogszabálysértést is feltárt. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor, hogy a biztosító több jogsértés kapcsán azok korrigálásáról vagy annak tervéről már a felügyeleti vizsgálat lezárását megelőzően számot adott.

Szerző: L.J.
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok