Fizetnek az NHB pórul járt betéteseinek

2019. március 18. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kidolgozta a Magyar Nemzeti Bank által 2019. március 14-i hatállyal visszavont működési engedélyű NHB Növekedési és Hitel Bank biztosított betéteseinek kártalanítására szolgáló kifizetési módokat – tudatta a szervezet.

Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre/székhely címre. Amennyiben lakcím vagy egyéb adatváltozása volt a betétesnek, de azt az NHB Banknál még nem jelentette be, kérik, fáradjon be okmányaival az NHB Bank fiókjában található ügyfélszolgálati ponthoz. Az elszámolásokat 2019. március 22-től várhatják a kártalanításra jogosultak.

Az OBA az alábbi kifizetési csatornán keresztül juttatja el a kártalanítást:

  • Az 500.000 Ft-ot nem meghaladó kártalanítási összeg esetén a magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betétesek banki átutalással kapják meg kártalanításukat, miután az alábbiakban feltüntetett módon bejelentik számlaszámukat az NHB Bank fiókjában.
  • A kártalanítások kifizetése magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betétesek részére 500.000 Ft-ot meghaladó kártalanítási összeg kifizetése az OTP Bank Nyrt.-nél, mint az OBA által igénybe vett kifizető banknál történik. A kifizetés részleteit az ügyfelek részére tértivevényes levélben megküldött kifizetési elszámolás tartalmazza.
  • A külföldiek (magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel nem rendelkező betétesek) – összeghatártól függetlenül – banki átutalással kapják meg kártalanítási összeget, az erről szóló tájékoztatást levélben a következő napokban megkapják az OBA-tól.
Az OBA kéri, hogy azok a betétesek, akik nem rendelkeznek az NHB Bankon kívüli más hitelintézetnél vezetett számlával, minél hamarabb nyissanak számlát egy magyarországi hitelintézetnél és az új számlaszámot jelentsék be az NHB Bank fiókjában. (A bejelentéshez szükséges „Adatbejelentő lap bankszámla bejelentéshez” formanyomtatvány letölthető a www.oba.hu internetes oldalról.) 

Jogi személy esetén, ha a társaság cégjegyzésre kötelezett, a cégjegyzésre jogosult(ak) által aláírt formanyomtatványon bejelenthető a cégjegyzékben feltüntetett – az NHB Bankon kívüli – magyarországi hitelintézetnél vezetett számlaszám, melyre a kártalanítási összeg átutalását kérik. Ez esetben a kitöltött számlaszám-bejelentő nyomtatvány postai levélben megküldhető az OBA postai címére (1535 Budapest, Pf. 793).

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok