Fittyet hányt az FHB a felügyeleti hatóságnak

2015. október 19. Még egy hét sem telt el és a 22 millió forintos bírság után újabb 70 millió forintra büntette a felügyeleti hatóság az FHB-t. Most a jelzálogbanknál találtak súlyos hiányosságokat.

Az FHB Bankot nemrégiben 22 millió forintra bírságolta a felügyeleti hatóság, mert – mint írták – évek óta és széles körben biztosított ügyfelei kárára vagyoni előnyt magának. Vagyis: késve utalnak, és ráérősen írják jóvá az érkező összegeket. Ma megérkezett a tájékoztatás a következő büntetésről is. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a csoporthoz tartozó (szintén az integráció „szárnyai” alá készülő) jelzálogbankot 70 millió forintra bírságolta. A közlemény szerint súlyos informatikai hiányosságok miatt.

Első hallásra ez csupán technikai gondnak tűnik, de belegondolva, hogy egy pénzügyi intézmény (különösen egy jelzálogbank) esetében mennyire fontos, hogy ne legyen például adatvesztés, már nagyobb jelentőséget kap az ügy. A felügyelők pedig az üzletmenet folytonosságának biztosítása terén is találtak problémákat. Az MNB által leírtakból egyébként világosan kiderült, hogy több problémát már korábbi felügyeleti határozatokban is felróttak, amelyeket azonban a jelzálogbank a mai napig nem orvosolt. (Hasonlót egyébként a jegybank a banki bírságolás esetében is említett.)

A jegybanki közleményből és a kiadott határozatból az olvasható még ki, hogy az FHB jelzálogbankjánál lehetnek céltartalékolási hiányosságok és ebből adódóan akár tőkehiány is.  A határozatban (a közleményben amúgy nem) olvasható, hogy „a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal (kkv) szembeni kitettségekre vonatkozó hitelkockázattal kapcsolatos tőkekövetelményt - mind egyedi ügyfelek, mind pedig az ügyfélcsoportok vonatkozásában” a szabályok szerint kell(ene) kalkulálni. Leírták továbbá, hogy a jelzálogbank „biztosítsa az ingatlanérték és az ingatlanértékelés monitoringjának gyakoriságára vonatkozó előírások érvényesülését és azok tőkekövetelmény csökkentő hatását a jogszabály által adott keretek között érvényesítse”.  Azt is elvárja az MNB, hogy vegyék figyelembe a halasztott adókövetelést a szavatoló tőke számítása során.

A csoportvizsgálat az FHB Banknál egyebek közt a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok, a fedezetek értékelése és a hitelbiztosítéki érték meghatározása, a Díjbeszedő Faktorház esetében pedig a számlarend és számlatükör aktualizáltságának hiánya, a vásárolt követelések elszámolása, s az analitikus és főkönyvi nyilvántartások nem egyezősége kapcsán állapított meg problémákat. Ezek miatt a jegybank kötelezettségek teljesítését írta elő az érintett FHB-csoporttagoknak, ám bírság kiszabását nem találta indokoltnak. Az FHB Ingatlanlízingnél a jegybank felügyeleti határozati kötelezés nélkül zárta le a vizsgálatot.


Címkék:  , , ,

Kapcsolódó anyagok