Ugrik a családi adókedvezmény is, de az eltartottak számába beleszámít a továbbtanuló

Érettségi után már ne számoljunk a családi pótlékkal!

2022. május 5. A héten kezdték meg az érettségi vizsgákat a középiskolákban a diákok, közülük sokan tanulnak majd tovább valamelyik felsőoktatási intézményben. A szülőknek mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk, ráadásul fontos azzal is tisztában lenni, hogy érettségi után, júliustól nem jár sem a családi pótlék, sem a családi adókedvezmény az érettségizett fiatal után. Az eltartották számába ugyanakkor beleszámít a továbbtanuló is.

A most érettségiző diákok közül sokan tanulnak majd tovább valamilyen felsőoktatási intézményben, ami jelentős terheket ró a családra is. Nemcsak a kiadások emelkednek majd meg, hanem ezzel párhuzamosan a családi kassza bevételei is csökkennek, ami még inkább nehezítheti a helyzetet.

Bár a családi pótlék összege 2009. január 1-jétől változatlan, így jelentősen elértéktelenedett, mégsem öröm, amikor eltűnik a bevételek közül. Az érettségit követően ugyanis a családi pótlékot csak a tanév végéig, azaz június végéig folyósítják. A jogszabály szerint ugyanis a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20.  – sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét. 

Bár családi pótlék nem jár az egyetemista gyerek után, a felsőoktatási intézményben továbbtanuló gyermek beleszámít az eltartottak számába. Ez azt jelenti, hogy ha van kisebb testvér (vagy más kedvezményezett eltartott), aki után még jár családi pótlék, kérvényezheti a szülő, hogy a számításkor vegyék figyelembe az egyetemista diákot is. Ez azért fontos, mert így magasabb összeget kaphatnak. Ezt azonban csak a tanév megkezdése után, az érvényes hallgatói jogviszony igazolásával lehet kérni, két hónapra visszamenőlegesen. Vagyis nem automatikus, és célszerű szeptemberben igényelni.

Például egy kétgyermekes családnál, ha a nagyobbik leérettségizett, és egyetemen továbbtanul, akkor nem az egy gyermek után járó 12200 forint családi pótlékot, hanem a kétgyermekesek után járó 13300 forintot kaphatja meg a szülő a fiatalabb gyermek után. (A családi pótlékról, annak összegéről korábban itt írtunk részletesen.) Háromgyerekeseknél egy továbbtanuló és két kisebb testvér esetén 13300 forint gyermekenkénti összeg, összesen 26600 forint helyett tehát 32000 forint (a három- és többgyermekesek gyermekenkénti 16 ezer forintja) jár. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba.

Nagyobb érvágás a családi adókedvezmény elvesztése

Családi adókedvezményt addig vehetünk igénybe a gyerek után, amíg a családi pótlék is jár utána. Tehát ez is ugrik a bevételek közül, hiába tanul tovább. Viszont továbbtanulóként a gyerekszámba ugyanúgy beleszámít, mint a családi pótlék esetében. Vagyis, ha egy háromgyerekes család legidősebb gyermeke egyetemre megy, akkor júniusig az összevont adóalapból gyerekenként minden hónapban 220 ezer forintot lehetett levonni. Tehát minden hónapban gyerekenként 33 ezer forinttal, összesen havi 99 ezer forinttal több pénz maradt a kasszában, mint a gyermekteleneknek. Júliustól viszont már csak két gyerek után jár a családi pótlék. Ha a legidősebb dolgozni menne, a két fiatalabb gyerekre fejenként 133330 forintot lehetne levonni az adóalapból, azaz összesen nettó 40 ezer forint lenne már csak a többlet, ami a zsebben marad a kedvezménnyel. De ha továbbtanul az egyetemen, akkor az eltartottak közé számít, így a háromgyerekesek kedvezményével lehet számolni, viszont csak két főre. Tehát a kétszer 33 ezer forint, azaz 66 ezer forint lesz a zsebben maradó adókedvezmény.

A továbbtanulásnál tehát a háromgyerekesek bevétele (ha a legnagyobb érettségizik) júliustól 49 ezer forinttal lesz kevesebb (ha a szülő kéri, hogy vegyék figyelembe a családi pótlék számításakor), a kétgyerekeseké (ha a nagyobb érettségizik) 33300 forinttal csökken. Mindez a legnagyobb gyerekre járó családi pótlék és a családi adókedvezmény elvesztésének „köszönhető”.


Jelezni kell a munkáltatónak

Ezt jelezni kell a munkáltatónak is, ugyanis nem fogja tudni, hogy változás történt. Hiszen a dolgozóknak az év elején kell nyilatkozniuk a családi adókedvezményről. Arról is szólni kell majd, ha a továbbtanulásnak köszönhetően az eltartottak számába mégis beleszámít a gyerek. Ezt persze a beiratkozás után lehet megtenni.

Mi a helyzet a szakképzésnél?

Más a helyzet, ha nem egyetemen tanul tovább az érettségizett diák, hanem a szakképzésben, ismét közoktatási intézmény nappali tagozatán. Ekkor annak a tanévnek a végéig jogosult a szülő a családi pótlékra, amelyik évben a gyermek betölti a 20. életévét.

Nem jár azonban automatikusan, a tanulmány megkezdését követően igényelni kell. Ha elmúlik 20 éves, akkor a tanév végétől ugyanaz a helyzet, mintha egyetemen tanulna tovább: vagyis nem jár a családi pótlék, de ha kéri a szülő, a gyermekek számába (eltartottként) beleszámíthat.

 A családi adókedvezmény 2022-ben
  • 1 gyermek esetén havonta 66670 forint adóalap-kedvezményt,
  • 2 gyermek esetén havonta 133330 forint adóalap-kedvezményt,
  • 3 vagy több gyermek esetén 220000 forint adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni gyermekenként.
Vagyis az adókedvezmény (ennyivel lesz magasabb a nettó bér) 
  • 1 gyermek esetén 10000 forint gyermekenként és havonta,
  • 2 gyermek esetén 20000 forint gyermekenként és havonta,
  • 3 vagy több gyermek esetén 33 000 forint gyermekenként és havonta.

A családi pótlék havi összege itt található.

Itt írtunk arról, hogy a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége mellett miként vehető igénybe a családi kedvezmény is.

Szerző: Lovas Judit
Címkék:  , , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok