Életbiztosítást kötne? Legyen résen! Az NN hiányosan tájékoztat

2016. január 14. Az MNB 12 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az NN Biztosítóra annak életbiztosítási szerződéskötési gyakorlata miatt. A jegybank munkatársai által kötött próbaügyletek során a biztosító egyes esetekben az ügyleti döntéshez szükséges dokumentumokat nem adott át, lényegi információkat nem közölt, sőt egy alkalommal a fogyasztói szándéktól eltérő szerződés megkötését szorgalmazta.

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóvédelmi vizsgálat keretében próbaügylet-kötéseket végzett az NN Biztosítónál, amelyek során a biztosító szerződéskötési gyakorlatát közvetlen tapasztalatokat szerezve kívánta feltérképezni. A vizsgálat több próbaügylet kapcsán megállapította, hogy a biztosító megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára, valamint az életbiztosítási szerződések tekintetében a szerződések megkötését megelőző tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A próbaügylet-kötések keretében az NN Biztosító nem biztosította, hogy az elektronikus úton történő biztosítási igényfelmérés és ajánlattétel során a fogyasztók (ebben az esetekben az MNB munkatársai) ellenőrizhessék, hogy valós igényeiket rögzítették. Egy esetben a biztosító megtévesztésre alkalmas tájékoztatást nyújtott az ügyfél igényeinek megfelelő biztosítási termékek köréről.
További jogszabálysértést követett el az biztosító azzal, hogy a fogyasztó részére megküldött elektronikus levélben hiányos tájékoztatást adott a szerződéshez szükséges lényegi dokumentumokról. Végül előfordult, hogy az NN Biztosító nem az ajánlattételt megelőzően, hanem csupán azt követően bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére a szerződéses dokumentumok egy részét.
Mindezek nyomán az MNB ma közzétett fogyasztóvédelmi határozatában a vonatkozó jogszabályi kötelezettség betartására kötelezte a biztosítót, és a jogsértések miatt 12 millió forint bírságot is kiszabott. A próbavásárlások egy részében ugyanakkor az MNB nem tárt fel jogsértést, és a jegybank a vizsgálat során több pozitív, fogyasztói szempontból előremutató intézkedés bevezetését is tapasztalta a biztosítónál.

Az Azénpénzem.hu véleménye szerint még ma is rendszeres gyakorlat a biztosítók részéről, hogy csak az ügyfélnek kedvező oldalról mutatják be az élet- és nyugdíjbiztosítási termékeket, a kockázatokról, a valós költségekről pedig nem, vagy csak felületesen tájékoztatják az ügyfeleket. Erről olvasóink rendszeresen beszámolnak, de személyes tapasztalataink is ezt erősítik. Ráadásul ennek bizonyítása gyakorlatilag lehetetlen a vitás esetekben. Mint ahogy a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) előtt is sokan hiába keresik az igazukat, ha a szerződést korábban aláírták.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok