Két hónapot igényelhetnek visszamenőleg

Családi pótlék: most kell lépniük a továbbtanulók szüleinek

Elindult az oktatás az egyetemeken.
Fotó: Bencze-Kiss Kata
2021. szeptember 28. Érettségi után már nem jár családi pótlék a gyerek után, de a továbbtanulók beleszámítanak az eltartottak számába. Így magasabb összeg jár a testvérekre. Ezt a tanulói jogviszony igazolásával lehet igényelni, de csak 2 hónapra visszamenőleg. Aki szeptember végéig lép, júliusig visszamenőleg kaphatja a több pénzt.

Évről évre kevesebbet ér a családi pótlék, hiszen 2009. óta nem változott az összege. Ha csak az éves átlagos inflációval számolunk, akkor is 40 százalékkal kellett volna megemelni ahhoz, hogy „hivatalosan” megőrizze az értékét. A továbbtanulók szüleinek az is nagy nehézséget okoz, hogy az érettségit követően a családi pótlékot csak a tanév végéig, azaz június végéig folyósítják, tehát júliustól már nem. A jogszabály szerint ugyanis a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20.  – sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét. 

Most kell lépni

Bár családi pótlék nem jár az egyetemista gyerek után, a felsőoktatási intézményben továbbtanuló gyermek beleszámít az eltartottak számába. Ez azt jelenti, hogy ha van kisebb testvér (vagy más kedvezményezett eltartott), aki után még jár családi pótlék, kérvényezheti a szülő, hogy vegyék figyelembe a számításkor az egyetemista vagy főiskolás diákot is. Ez azért fontos, mert így magasabb összegű családi pótlékot kaphatnak. Ezt azonban csak a tanév megkezdése után, az érvényes hallgatói jogviszony igazolásával lehet kérni. Vagyis nem automatikus.

Tekintettel arra, hogy visszamenőlegesen legfeljebb két hónapra lehet kérni az így megemelt családi pótlékot, ahhoz, hogy júliustól járjon, még szeptemberben igényelni kell. Ha valaki ezt csak októberben tudja megtenni, akkor csak augusztustól kapja meg a magasabb járandóságot.

Mekkora összeg jár?

Egy kétgyermekes családnál, ha a nagyobbik leérettségizett és egyetemen továbbtanul, akkor nem az egy gyermek után járó után járó 12200 forint családi pótlékot, hanem a kétgyermekesek után gyermekenként járó 13300 forintot kaphatja meg a szülő a fiatalabb gyermek után. (A családi pótlék havi összege ebben a cikkünkben található.)

Háromgyerekeseknél egy továbbtanuló és két kisebb testvér esetén 13300 forint gyermekenkénti összeg, összesen 26600 forint helyett tehát gyerekenként 16 ezer forint, összesen 32000 forint  jár. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba.

Más a helyzet a szakképzésnél

Más a helyzet, ha nem egyetemen tanul tovább az érettségizett diák, hanem a szakképzésben, ismét közoktatási intézmény nappali tagozatán. Ekkor annak a tanévnek a végéig jogosult a szülő a családi pótlékra, amelyik évben a gyermek betölti a 20. életévét. Nem jár azonban automatikusan, érettségi után igényelni kell. Ha elmúlik 20 éves, akkor ugyanaz a helyzet, mintha egyetemen tanulna tovább: vagyis nem jár a családi pótlék, de ha kéri a szülő, a gyermekek számába (eltartottként) beleszámíthat.

Változik a családi adókedvezmény is

Családi adókedvezményt addig vehetünk igénybe a gyerek után, amíg a családi pótlék is jár. Továbbtanulóként azonban a gyerekszámba ugyanúgy beleszámít, mint a családi pótlék esetében. Vagyis ha szakképzésben vesz részt, 20 éves koráig (tanév végéig) még kaphat a szülő családi pótlékot, és akkor a családi adókedvezménybe is ugyanúgy veszik számba, mint korábban. Ha viszont elmúlt 20 éves vagy egyetemre, főiskolára megy tovább, akkor júliustól már nem jár utána a családi adókedvezmény sem. De beleszámít az eltartottak számába, így a magasabb összegű kedvezményt lehet a fiatalabb testvérre (testvérekre) igénybe venni.

Ez azt jelenti, hogy ha egy háromgyerekes család legidősebb gyermeke egyetemre megy, akkor júniusig az összevont adóalapból gyerekenként minden hónapban 220 ezer forintot lehetett levonni (ha kevés volt ehhez az adóalap, akkor az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékból is levonható). Tehát minden hónapban gyerekenként 33 ezer forinttal, összesen havi 99 ezer forinttal több pénz maradt a kasszában, mint a gyermekteleneknek. Júliustól viszont már csak két gyerek után jár a családi pótlék. Ha a legidősebb dolgozni menne, a két fiatalabb gyerekre fejenként 133330 forintot lehetne levonni az adóalapból, azaz már csak összesen nettó 40 ezer forint lenne a többlet, ami a zsebben marad a kedvezménnyel. De ha továbbtanul az egyetemen, akkor az eltartottak közé számít, így a háromgyerekesek kedvezményével lehet számolni, viszont csak két gyermekkel. Tehát a kétszer 33 ezer forint, azaz 66 ezer forint lesz a zsebben maradó adókedvezmény.

Szólni kell a munkáltatónak

A dolgozóknak az év elején kell nyilatkozniuk a munkáltatóknak a családi adókedvezményről, tehát a munkáltató év közben nem fogja tudni, hogy változás történt. Ezért a mi felelősségünk, hogy jelezzük: a gyerek után már nem jár családi adókedvezmény, viszont a számításnál figyelembe kell venni. Ehhez hallgatói jogviszony igazolása kell majd.

Fontos a diák keresete

Ha a továbbtanuló diáknak rendszeres jövedelme van, már nem számít eltartottnak, vagyis nem vehető figyelembe a családi pótlék számításánál. A jogszabály szerint rendszeres jövedelemnek kell tekinteni azt, ami három egymást követő hónapban meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét. A minimálbér összege 2021-ben bruttó 167400 ezer forint, ami nettó 111321 forint. Ha a diák három hónapon keresztül ennél több jövedelemhez jut, akkor ezt 15 napon belül jelezni kell az államkincstárnak, és a negyedik hónaptól már nem számít az eltartottak közé. Ekkortól sem a családi pótlék, sem a családi adókedvezmény számításánál nem lehet vele számolni. Ha viszont csökken a keresete, ismét lehet kérni, hogy vegyék számításba eltartottként. 

A családi adókedvezmény 2021-ben
  • 1 gyermek esetén havonta 66 670 forint adóalap-kedvezményt
  • 2 gyermek esetén havonta 133 330 forint adóalap-kedvezményt
  • 3 vagy több gyermek esetén 220 000 forint adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni gyermekenként.
Vagyis az adókedvezmény (ennyivel lesz magasabb a nettó bér) 
  • 1 gyermek esetén 10 000 forint  havonta
  • 2 gyermek esetén 20 000 forint gyermekenként és havonta
  • 3 vagy több gyermek esetén 33 000 forint gyermekenként és havonta.

A családi pótlék havi összege itt található.

Itt írtunk arról, hogy a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége mellett miként vehető igénybe a családi kedvezmény is.

A diákok számára kínált legjobb bankszámlákról itt írtunk.

A diákok munkavállalásával és adózásával kapcsolatos, 2021-es szabályokat részletesen itt foglaltuk össze.
 
Ha ezt érdekesnek találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: Lovas Judit
Címkék:  , , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok