Kilenc hónap után automatikus a bajban levő minősítés

Büntethetik a bankok a hosszan tartó moratóriumot

2021. január 23. Aki 9 hónapnál hosszabb ideig élt a törlesztési moratórium lehetőségével, annál az MNB szerint bankjának „indokolt feltételezni”, hogy pénzügyi nehézségei vannak, illetve lesznek. Az ő hitelük egyből átstrukturálttá válhat.

Az eddigi kommunikáció ellenére mégiscsak következménye lehet annak, ha valaki túl sokáig él a hiteltörlesztési moratórium lehetőségével. Legalábbis ez derül ki abból az új ajánlásból, amit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adott ki a hitelintézeteknek. Mint hangsúlyozzák: a jegybank az Európai Bankhatóság álláspontjával összhangban nem tartja indokoltnak a nem teljesítés, illetve az átstrukturált minősítés (ezt az az adós kapja, aki hitelét csak banki segítséggel tudja törleszteni) automatikus megállapítását, ha az ügyfél 2021. június 30-ig, a hazai Moratórium 2. lejártáig kevesebb mint kilenc hónapig tartózkodott a moratórium védőhálója alatt.
A vállalati ügyfelek esetében az MNB nem korlátozza az alkalmazandó eszközöket, hanem az intézményekre bízza, hogy a rendszeres és rendkívüli monitoring folyamataik során mérjék fel az adósok pénzügyi helyzetét.
A kilenc hónapnál hosszabb ideig a moratóriumban lévők esetében viszont a bankok csak egyedileg tekinthetnek el az átstrukturálttá minősítéstől. Az MNB ugyanis úgy véli, hogy ennyire hosszú moratóriumban töltött idő esetén „indokolt feltételezni”, hogy az adósnak pénzügyi nehézségei vannak, illetve lesznek.

Abban az esetben válik az adós „tisztává” (ami például jó hitelképességet jelenthet), ha egyértelműen igazolható, hogy nincs és várhatóan nem is lesznek pénzügyi nehézségei. Az MNB egyértelmű iránymutatásokat fogalmazott meg arról, hogy az intézmények milyen eszközöket alkalmazhatnak a lakossági ügyfelek pénzügyi helyzetének vizsgálatához.
Aminek teljesülnie kell: 
  • az adós bankszámlára érkező jövedelme a minősítést megelőző két hónapban nem csökkent 15 százaléknál nagyobb mértékben, mint a 2020. februárjában és márciusában jóváírt nettó jövedelem, vagy
  • amennyiben nem érkezik jövedelem a számlára, akkor az adós munkáltatói igazolással igazolja, hogy a jövedelmében az előző pontban részletezett 15 százalékot meghaladó csökkenés nem következett be, vagy
  • az adósnak a bankszámláján a bankszámlaszerződésben vagy a hitelszerződésben vállalt minimum számlaforgalom/jóváírás közül a magasabb elvárás a moratórium hatálya alatt is folyamatosan teljesült, illetve teljesül, vagy
  • az adós megtakarításai a minősítés időpontjában fedezetet nyújtanak hiteleinek legalább 1 évnyi törlesztésére.
Másképp is lehet szabadulni
Az átstrukturálási címkétől egyébként a moratóriumból való kilépést vagy a moratórium lejártát követő 6 hónap megfigyelési időszak után lehet szabadulni. Feltéve, hogy az adósnak ebben az időszakban nem volt 30 napot meghaladó késedelme, a hátralék összege pedig nem haladta meg a 100 eurót. Hozzáteszik azonban még, hogy szükséges vizsgálni, hogy nem áll-e fenn olyan körülmény, amely önmagában átstrukturálást eredményezne.

Az MNB közleményében hangsúlyozza, hogy kizárólag beszámolási, számviteli útmutatást ad a piaci szereplőknek, így azok az ügyfelek számára nem jelentenek változást a szerződésüket, kiszolgálásukat vagy éppen hitelköltségeiket illetően. Ugyanakkor viszont fontos tudni, hogy ha valakinek átstrukturálttá válik a hitele, akkor kikerül a „jó adós” kategóriából, aminek egyéb banki termékek esetében is lehetnek következményei.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok