Módosítani kellene a Munka Törvénykönyvét

Anyagi gondokat okozhat a szülőknek a hosszabb iskolazárás

2020. március 13. A küszöbön álló munkahely- és iskolabezárások, valamint a home office foglalkoztatás általánossá válása több helyen is igényli a jogszabályok kiegészítő és átmeneti módosítását – mutat rá a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda. Összeszedték, különböző helyzetekben mik a szabályok jelenleg.

Mint a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda leírta: alapvető szabály, hogy aki közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak, és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, az keresőképtelennek minősül, és a keresőképtelenség első napjától kezdve táppénzre jogosult. Amennyiben a munkavállaló csupán járványügyi megfigyelés alatt áll (fertőző beteggel érintkezett, és feltehetőleg a betegség lappangási szakaszában van), ám a munkavégzéstől nem tiltották el, nem számít keresőképtelennek, így részére táppénz sem jár.
Akár a Munka Törvénykönyvének határozott időre szóló módosításával, akár rendeleti úton mindenképpen célszerű volna egyértelműen rendezni többek között a munkavállaló munkavégzés alóli mentesülését, ha annak gyermeke, bár ténylegesen nem beteg, de egészségügyi zárlat vonatkozik rá – hangsúlyozta Máriás Attila, a BDO Legal munkaügyi szakértője.
A munkáltató is dönthet úgy, hogy alapbér fizetése mellett a munkavállalót egy időre felmenti a munkavégzés alól, munkaidőkeret esetén pedig a beosztást úgy módosítja, hogy a munkavégzésre később kerüljön sor, továbbá szabadságra is küldheti az érintett alkalmazottat. Ez utóbbi esetekben aggályos lehet viszont az előzetes értesítésre vonatkozó törvényi határidő be nem tartása.

Fontos tudni, hogy a jelenlegi szabályok szerint nem számít keresőképtelennek az a szülő, akinek gyermeke olyan óvodába, iskolába jár, amelyet érint a járványügyi intézkedés, illetve ahol az intézmény csak javasolja a szülőknek, hogy gyermekeiket ne vigyék a közösségbe (például fertőzéssel érintett területen való tartózkodást követő bizonyos ideig, ahogy számos önkormányzat és intézmény már hetek óta javasolja a szülőknek). Ebben az esetben szintén a fizetett szabadság, a különös méltánylást érdemlő ok miatt indokolt távollét, illetve megegyezés szerint fizetés nélküli szabadság lehet a megoldás.
 

Az otthoni munkavégzésnél is lehetnek aggályok

 
A jelenlegi szabályok szerint egy hosszabb iskolabezárási periódus során a szülő, ha nem tudja másra bízni gyermeke napközbeni felügyeletét, a home office nem megoldható és a munkáltató sem vállalja önként a bérfizetést a távollét tartamára, akkor vagy feléli éves szabadságkeretének jelentős részét, vagy az intézkedéssel érintett időszakra nem számíthat jövedelemre.

A munkáltató dönthet úgy is, hogy a járvány idejére a munkavállalóit otthon végzett munkára (home office) kötelezi. Ennek azonban számos feltétele van. A home office munkavégzésnek, amennyiben az a munkáltató által egyoldalú intézkedésként, úgynevezett munkaszerződéstől eltérő - más munkahelyen történő - munkavégzés formájában kerül elrendelésre, az éves felső korlátja főszabály szerint 44 munkanap vagy 352 munkaóra.

A hatályos szabályozás értelmében továbbá a munkáltató nem mentesül a munkavédelmi kötelezettségek alól. Minden home office-ba küldött munkavállaló esetében el kell végezni az eszköz és a teljesítési hely (gyakorlatilag a munkavállaló saját otthonán belüli kijelölt terület) munkavédelmi kockázatértékelését: a helyiségeknek többek között megfelelően szellőztethetőnek, fűthetőnek, természetes és mesterséges megvilágítással ellátottnak kell lenniük, a munkaeszközöknek pedig meg kell felelniük a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek, és speciális munkavédelmi oktatásra is szükség lehet.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok