Ab: a közalkalmazottak munka mellett jogosan nem kaphatnak nyugdíjat

2017. október 27. Nem alkotmányellenes az állami szférában foglalkoztatottak nyugdíjának szüneteltetése - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab). A döntés mellett két különvélemény is született, Stumpf István egyenesen hibásnak tartja.

A jelenlegi, 2013-től hatályos szabályok szerint a közszférában nem lehet egyszerre fizetést és nyugdíjat is kapni. A továbbfoglalkoztatottaknak munkaviszonyuk ideje alatt le kell mondaniuk öregségi nyugdíjukról. A rendelkezés a magánszektorban dolgozókat nem érinti, és a közszolgák között is különbséget tesz. Az Ab most nyilvánosságra hozott határozata az MTI tudósítása szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény érintett rendelkezései alaptörvény-ellenességének, illetve nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította. Az MTI megjegyezte: korábban a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága is az Ab-hez hasonló döntést hozott egy magyar ügyben.

Az Ab által közzétett határozat (ezt teljes terjedelmében itt nézheti meg) érdekessége, hogy született hozzá egy párhuzamos indoklás, Stumpf István pedig különvéleményt fogalmazott meg. Ebben egyértelműen kijelenti, hogy a határozattal nem ért egyet. Indoklása szerint nem lehet a „nyugdíjjogosult személyt hátrányosan érintő norma kapcsán azt tekinteni csoportképző ismérvnek, hogy ki a munkáltató”. Ráadásul úgy, hogy még az állami alkalmazottak között is különbséget tesz a törvény.
Mint Stump leírta: „a szabályozás alapján relevánsnak a nyugdíjjogosultság és a munkavállalás számít. Az e két szempontból azonos csoportba tartozó személyek között tett törvényi megkülönböztetésre pedig nem látok tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indokot, ilyet a többségi határozat sem tudott megjelölni”.
Mindkét alkotmánybíró (Stump mellett Szalay Péter is) egyetért abban, hogy „mind a közszférában, mind a magángazdaságban foglalkoztatott, öregségi nyugdíjban részesülő személyek egyazon kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszerhez kapcsolódnak: oda fizettek be ugyanolyan mérték szerinti nyugdíjjárulékot, az ott előírt szolgálati időt kitöltötték, nyugdíjjogosultságukat megállapították, és ezt követően az öregségi nyugdíjukat is onnan kapják”.

Úgy vélik, hogy az érintett jogalanyok (vagyis a nyugdíjasok) mindaddig homogén csoportba tartozóknak minősíthetők, amíg minden járulékfizető részére csak egy egységes, kötelező állami nyugdíjrendszer létezik. Az érvelés szerint akkor lehetne más a helyzet, ha külön nyugdíjrendszer lenne a közszférában foglalkoztatottak, és egy másik a magángazdaságban foglalkoztatottak számára.

Szerző: Azénpénzem/MTI
Címkék:  , , ,

Kapcsolódó anyagok