A nyugdíjasok döntő többsége nem akar dolgozni

2018. augusztus 13. A kormány a munkaerőhiányt a nyugdíjasok foglalkoztatásával enyhítené, egy friss felmérés szerint azonban a nyugdíjasok 80 százaléka egyáltalán nem vállalna már munkát. A többiek döntően valamilyen rugalmas foglalkoztatási formát választanának.

A hazai munkaerőhiányt a nyugdíjasok foglalkoztatásával enyhíteni a kormány. Noha a korábbi éveken mindent elkövettek, hogy ellehetetlenítsék a nyugdíjasok foglalkoztatását az állami szektorban, a legfrissebb változások szerint 2019-től nagy adókedvezménnyel fogják támogatni a nyugdíj melletti foglalkoztatást.

Tavaly a nyugdíjas szövetkezetekkel próbálkoztak, de – ahogy korábban is megírtuk - az nem a munkaerőpiaci problémát orvosolta (volna), inkább egy szűk körnek lett volna jó üzleti lehetőség.

Magyarországon jelenleg mintegy 2,5 millió nyugdíjas van, akik közül nagyjából 2 millióan kapnak öregségi nyugdíjat. Arról viszont keveset tudni, hogy a munkavállalási lehetőséggel mennyire kívánnak élni a nyugdíjasok. Ezért a GKI 2018 júniusában 1000 fős, életkorra, nemre, iskolai végzettségre és lakóhelyre reprezentatív lakossági felmérést készített, melyben a nyugdíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos kérdések is szerepeltek. Ennek megfelelően az 1000 fős mintából 250 fő volt valamilyen nyugdíjas.

Korlátozott minta, de a tendencia a fontos

Ez a 250 fős minta csak korlátozottan alkalmas következtetések levonására, a fő tendenciák jelzésére azonban igen. A felmérés szerint a nyugdíjasok 80 százaléka egyáltalán nem vállalna el semmilyen kiegészítő jövedelemszerző tevékenységet. 11 százalékuk részmunkaidős állásban helyezkedne el szívesen, 5 százalékuk kötetlen munkaidőben, 2 százalékuk távmunkában, s mindössze 2 százalékuk tudná elképzelni magát teljes munkaidőben. Más oldalról viszont mintegy félmillió nyugdíjas valamilyen formában törekszik a munkavállalásra, ebből negyedmillió részmunkaidőben, 50 ezer teljes munkaidőben.

Településtípusonként és nemenként nincs lényegi eltérés a nyugdíj mellett munkát vállalni szándékozók arányában (20 százalék). A közép- és felsőfokú végzettségű nyugdíjasok negyede, az egykori szakmunkások és a 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek 14 százaléka dolgozna tovább. Így a munkát kereső nyugdíjasok között 12 százalék a felsőfokú végzettségűek, 26 százalék a szakmunkások aránya, míg a középfokú és a 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek egyaránt egyharmados súlyt képviselnek.

Rugalmas foglalkoztatás kellene


A 60 év alatti nyugdíjasok csaknem kétharmada szeretne dolgozni, viszont az ő nyugdíjasokon belüli részarányuk csekély. Ugyanakkor a 60-69 éveseknek csak 24 százaléka, a 70 felettieknek pedig 8 százaléka dolgozna. Végeredményben a potenciális munkavállalók többsége (60 százaléka) 60 és 70 év közötti.

A nyugdíjasok munkavállalási hajlandósága az életkor növekedésével természetesen csökken, s összességében is csak mintegy ötödük szeretne valamilyen formában elhelyezkedni. Ugyanakkor körükből több százezer fővel lenne növelhető a foglalkoztatás, különösen, ha a munkaadóknak sikerül a többségük által elvárt, rugalmas foglalkoztatási formákat is megteremteni.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok