Csak egy sarc a nyilvántartási hozzájárulás

A kutyának sem kell a kötelező gazdasági kamara

2016. március 30. A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesületének felmérése kimutatta, hogy tagjai döntő többségének nincs szüksége a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára, a kötelező gazdasági kamarai nyilvántartási díj számukra csak egy sarc. Alig 2 százalék gondolja, hogy az iparkamara társadalmilag hasznos. Az egyesület már évek óta harcol a kötelezően fizetendő díj eltörléséért.

A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete 2016 márciusában felmérést készített tagjai körében arról, hogy mennyire találják hasznosnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásait. Az egyesület ugyanis már évek óta harcol a kötelező gazdasági kamarai nyilvántartási hozzájárulás eltörléséért. A most kapott eredmények alátámasztják eddigi véleményüket: a tagok többségének nincs szüksége munkája végzéséhez az MKIK által kínált támogatásra, és a kamarai nyilvántartási díjat adónak tekintik.

Az iparkamarai nyilvántartásra a tagok 84 százaléka szerint nincs szükség, és azzal, hogy a vállalkozásoknak nyilvántartási hozzájárulást kell fizetniük, csak a tagok 4 százaléka ért egyet. Ez az eredmény egyáltalán nem meglepő annak fényében, hogy a megkérdezettek milyen arányban veszik igénybe a kamara által nyújtott szolgáltatásokat.
A legtöbben a Széchenyi hitellel kapcsolatos segítséget vették igénybe: a tagok 6 százaléka legalább évente egyszer élt ezzel a lehetőséggel, de 79 százalékuk ezt a szolgáltatást sem használta még soha. Pénzügyi, gazdasági tanácsot a megkérdezettek 2 százaléka kért legalább egyszer egy évben, amely így a második legnépszerűbb szolgáltatásnak számít. A legkevesebben üzleti partner keresésére használták az MKIK-t: a tagok 95 százaléka még soha nem próbálkozott meg ezzel.

A nyilvántartás is érdektelen


Az Adótanácsadók Egyesülete vizsgálta azt a kérdést is, hogy magát az iparkamarai nyilvántartást milyen gyakran használják, és mennyire tartják hitelesnek a tagok. Az adatok értékelésének érdekében ugyanezeket a szempontokat más adatbázisokkal kapcsolatban is vizsgálták (NAV, e-beszámoló, e-cégjegyzék, fizetős üzleti szolgáltatások). Az adatbázisokat egy ötfokú skálán értékelték a válaszolók. Ha szinte mindennap igénybe veszik a szolgáltatást, és ha teljesen hitelesnek érzik, akkor az ötöst, ha soha nem használják, és teljesen bizalmatlanok, akkor az egyest kellett megjelölniük. Mivel a kérdőívet 606-en töltötték ki, ha mindenki napi rendszerességgel használná, a maximális pontszám 3030 lenne.

A használati skálán a NAV adatbázisai lettek az elsők 2690 ponttal, a válaszadók 68 százaléka mindennap használja ezeket. Eközben csak a megkérdezettek 2 százaléka használja rendszeresen az iparkamara nyilvántartását, amely 756 ponttal végzett az ötödik helyen. Ennél még a fizetős adatbázisokat is nagyságrenddel többen használják: a tagok 20 százaléka napi rendszerességgel veszi igénybe ezeket, és 1315 ponttal kerültek a negyedik helyre. Ezzel teljesen egybevág, hogy nem is bíznak a könyvelők és az adótanácsadók az MKIK nyilvántartásainak hitelességében: 1099 ponttal ebben a kérdésben is az utolsó helyen végzett, a tagok 58 százaléka tehát egyáltalán nem bízik benne. Az első a NAV lett 2786 ponttal, utána az E-beszámoló következik 2700, majd az E-cégjegyzék 2623 ponttal. Az utolsó előtti helyen e kérdésben is a fizetős szolgáltatások végeztek 2061 ponttal.
A többi kérdésből kiderült, hogy csak a válaszolók 2 százaléka szerint végez az MKIK társadalmilag hasznos tevékenységet, ugyanennyien gondolják úgy, hogy a vállalkozók érdekeit védi a kamara. Ezzel szemben a tagok 81 százaléka a nyilvántartási díjat pusztán adónak tekinti, amelyért cserébe nem kapnak semmilyen értékelhető viszonzást.

Ugyanakkor az egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy a törvény előírása miatt március 31-ig a 2016. évi hozzájárulást most is fizetni kell, mert egyébként az adóhatóság külön felhívás nélkül – a behajtás költségét is felszámítva – adók módjára behajtja. Ez alátámasztja a tagjaik véleményét, hogy ez valóban egy sajátos adó.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok