150 milliós bírságot kapott az Uniqa Biztosító

2023. április 13. Az MNB vizsgálata nyomán összesen 150 millió forint bírságot rótt ki az Uniqa Biztosítóra, többek között életbiztosítások értékesítését érintő hiányos ügyféltájékoztatás, egyes termékek szerződési feltételei, gépjármű-kárrendezés, valamint az informatikai biztonság nem megfelelősége miatt – adta hírül a felügyeleti hatóság.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot végzett az Uniqa Biztosító Zrt.-nél (Uniqa Biztosító), a 2019. szeptember 20-tól a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve. A jegybank az Uniqa Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) állománykezelésével összefüggésben megállapította, hogy a kárnyilvántartó és kötvénynyilvántartó szerv, illetve az üzemben tartó felé - a szerződés létrejöttének, megszűnésének, valamint a díjfizetés elmulasztásának eseteiben - nem megfelelően látta el tájékoztatási kötelezettségét.

A jegybank megállapította, hogy az Uniqa Biztosító vonatkozó belső szabályzatai nem rendelkeznek a gépjármű-kárrendezés egyes részfolyamatainak határidejéről, továbbá a biztosító a gépjárműbiztosítási károk nyilvántartására szolgáló rendszerei nem rögzítenek több, a kárrendezés szempontjából fontos adatot, illetve a nyilvántartások számos esetben egymásnak ellentmondó, illetve helytelen adatokat tartalmaztak. A vizsgálat megállapította, hogy az Uniqa Biztosító több tekintetben nem felelt meg az informatikai rendszer védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek, így a jogosultságellenőrzés, az üzletmenet-folytonosság és a sérülékenységi vizsgálatokkal kapcsolatos gyakorlata kapcsán is merült fel probléma.

Máshol is akadt gond

Az MNB az Uniqa Biztosító casco és befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási termékeinél is hiányosságokat talált a vonatkozó általános biztosítási szerződési feltételek tartalmi elemei kapcsán. A unit-linked életbiztosítási termékek állománykezelése terén emellett az ajánlattól eltérő elfogadás nyilvántartásával, a szerződők felé fennálló éves tájékoztatási gyakorlattal, valamint a díjmentesítés végrehajtásának belső szabályozottságával kapcsolatban merültek fel hibák.

Több szempontból sem bizonyult megfelelőnek az ügyfelek tájékoztatása például azok számára, akik a biztosítónál már meglévő megtakarítási jellegű életbiztosításuk mellé új, hasonló jellegű szerződést kötöttek, és a korábbi szerződésüket visszavásárlással megszüntették vagy annak díjmentesítésére, illetve díjszüneteltetésére került sor. Emellett jogszabálysértést állapított meg a vizsgálat az ügyfelek szerződéskötést megelőző tájékoztatását szolgáló kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, az alkalmassági nyilatkozat, a termékismertető tartalma, valamint kgfb esetén a károsultak számára nyújtott tájékoztatás kapcsán is.

Az ügyfélpanaszokra nem válaszoltak időben

Hiányos volt az Uniqa Biztosító panaszkezelési szabályzata, nem válaszolták meg minden esetben határidőben az ügyfélpanaszokat, illetve nem teljeskörűen tájékoztatták a fogyasztókat a panasz elutasítása esetén a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

Brutális bírság

A jogsértések miatt a jegybank 100 millió forint felügyeleti, illetve további 50 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az Uniqa Biztosítóra, s kötelezte azt a jogszabályszerű működésre. A biztosítónak a legtöbb megállapítással összefüggően 2023. szeptember 30-ig kell adatot szolgáltatnia az MNB-nek a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseiről.

A bírság kiszabása kapcsán súlyosító körülménynek számított egyebek közt, hogy a nyilvántartási és ellenőrzési rendszerek hiányosságai több esetben jogsértő gyakorlathoz, az ügyfelekkel való nem elégséges kapcsolattartáshoz vezettek, illetve, hogy a kgfb-állománykezelés problémái (a kapcsolódó adatszolgáltatások miatt) az egész hazai kgfb-piacra kihathattak.

A panaszkezelést érintő problémák az ügyfelek alapvető fontosságú, jogérvényesítéshez fűződő jogát érintették. Enyhítő körülménynek számított, hogy az Uniqa Biztosító már a jegybanki vizsgálat során számos korrigáló intézkedést hozott, illetve adott számot azok tervéről. A vizsgálat kiemelt kockázatot azonosított a termékirányítási és felügyeleti rendszer működtetése területén. Az életbiztosítások esetében az alkalmazott gyakorlatok nem biztosítják teljeskörűen, hogy az ügyfélérték minden esetben elérje az elvárt szintet. Ezt a kérdéskört a kiterjedtségére tekintettel az MNB külön eljárásban fogja vizsgálni.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  , , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok