10 milliós bírságot kapott az Equilor

2024. március 7. Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az Equilor befektetési szolgáltatóra, mivel a társaság nem teljesítette maradéktalanul a korábbi vizsgálatában előírtakat. A társaság befektetési tanácsadását több esetben alkalmassági teszt, illetve a szolgáltatás végzését megalapozó szerződés nélkül nyújtotta. Egyes esetekben olyan pénzügyi eszközöket is ajánlott az Equilor, amelyek nem alkalmasak az adott ügyfél számára.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelési tevékenysége során áttekintette, hogy az Equilor Befektetési Zrt. (Equilor) teljesítette-e a pénzügyi felügyelet korábbi átfogó vizsgálatát lezáró 2022. novemberi határozatában előírtakat.

Az MNB megállapította, hogy a befektetési szolgáltató változatlanul nem teljesítette maradéktalanul kötelezettségeit, azaz nem minden esetben vett fel a befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően alkalmassági tesztet (nem tett eleget előzetes tájékozódási kötelezettségének), illetve befektetési tanácsadása során az ügyfél részére számára nem alkalmas pénzügyi eszközt ajánlott. Ezeken felül a társaság több esetben befektetési tanácsadási szerződés létrejötte nélkül végzett ilyen szolgáltatást - írja közleményében a felügyeleti hatóság.

A pénzügyi felügyelet a beküldött dokumentumok alapján feltárta, hogy az Equilor által a korábbi határozat teljesítéseként megtett egyéb intézkedései (pl. rendszeres belső ellenőrzési vizsgálatok, folyamatba épített kontrollmechanizmusok bevezetése stb.) nem bizonyultak kellően hatékonynak, s nem voltak alkalmasak a tanácsadási tevékenységet érintő jogszabálysértő magatartások megszüntetésére. A bevezetett kontrollok mindegyike utólagos, az üzletkötést követő volt, és nem bizonyultak elégségesnek a nem megfelelő befektetési tanácsadások létrejöttének megakadályozására.

Mivel az Equilor az MNB többszöri – a határozat nyomonkövetése keretében tett – jelzése és iránymutatásai ellenére továbbra sem felelt meg a jogszabályi és belső szabályzati előírásoknak, a felügyelet határozatában 90 napos határidő kitűzésével kötelezte a feltárt hiányosságok megszüntetésére és az arról való rendkívüli adatszolgáltatásra is. Az MNB az ismételten feltárt jogsértések miatt 10 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a befektetési szolgáltatóra. A bírságösszeg meghatározásakor az MNB figyelembe vette az Equilor piaci hatását, a feltárt kockázatok mértékét, illetve azt is, hogy a társaság az MNB többszöri jelzését követően sem teljesítette maradéktalanul jogszabályi kötelezettségét.


Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok